درد سنگین

762
کانال شعر عکس های دپ عاشقونه وزیبا😍 متن با کلاس واسه همه خودکشی ✌ تنهای هامون شعر عکس 👌 https://tt.me/dardsangin
Open in app
درد سنگین
7645
‌ در من تیمارستانی قصد شورش دارد ؛) ❥•
درد سنگین
3897
✦ 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐎𝐅 𝐌𝐘 𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐁𝐄𝐈𝐍𝐆 𝐈𝐍 𝐈𝐓 ‌‌‌‌‌‌‌
درد سنگین
2451
« نیازدارم جایی برم که هیچکی نباشه ، دلم برای خودم تنگ شده ... » ‌‌‌‌‌‌‌❥•
درد سنگین
2198
‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎✦⠀ ⠀⠀🌧⃤••𝗜 𝗗𝗢𝗡'𝗧 𝗞𝗡𝗢𝗪 ⠀⠀ʜᴏᴡ ᴅᴏ ɪ ʟɪᴠᴇ ᴅᴀʏs ᴀɴᴅ ɴɪɢʜᴛs ‌‌‌ ❥•
درد سنگین
1905
‌‌‎‌‌‎✦ فکت: یه روز خستگیامو میفروشم بجاش ارزوهامو میخرم ‌ ❥•
درد سنگین
1705
‌ ‌‌‎‌‌‎✦ ‌ ‌‌‎ ‌╭━─━─━─≪✠≫─━─━─━╮ ‌ ‌ ‌ 🤍⃟ ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴏʙᴇʏ ɪ ʀᴜʟᴇ من پیروی نمیکنم، رهبری میکنم! ❥•
درد سنگین
1487
‌ ‌‌‎‌‌‎✦ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒐𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝒂 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒂𝒓𝒚 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕.. موقعيت هات رو بخاطر يه راحتى موقتى نسوزون .. ❥•
درد سنگین
1434
‌‌‎‌‌‎✦ ⠀⠀❬ 𝕀'𝕃𝕃 ℂℍ𝔸ℕ𝔾ℝ 𝕋ℍ𝕀𝕊 "𝕄𝔼" ! ❭ « من‌این‌منو‌تغییر‌میدم🖤! »⠀⠀ ❥•「
درد سنگین
1412
‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎✦ 𖧹𖧹🪐⃤𝗗𝗼 𝘄𝗵𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗸𝗲𝘀 𝘆𝗼𝘂 𝗵𝗮𝗽𝗽𝘆, 𝗻𝗼𝘁 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿
درد سنگین
1283
‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎✦ 𖧹𖧹🪐⃤𝗗𝗼 𝘄𝗵𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗸𝗲𝘀 𝘆𝗼𝘂 𝗵𝗮𝗽𝗽𝘆, 𝗻𝗼𝘁 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 کاری رو انجام بده که خودت رو خوشحال میکنه، نه بقیه رو! ‌‌❥•
درد سنگین
1366
پایان همه چیز اوست ......🦋🦋🦋
درد سنگین
1287
‌‌‎‌‌‎✦ Don't let anyone dull your sparkle. « اجازه‌نده‌هیچکس‌درخششت‌رو‌کِدر‌کنه. » ‌ ❥•「..
درد سنگین
1130
‌‌‎‌‌‎‌‌✦‌ I'M TRYING TO FORGET YOU!! «» ❥•
درد سنگین
1118
‌‌‎‌‌‎‌‌✦‌ ‌ вe proυd, yoυ do noт need anyone elѕe..🍃 « مغرور باش، تو به هیچ کس غیر خودت نیازي نداري » ❥•「
درد سنگین
998
میخوام یه ورم خودت بخوابی یه ورم دوستت باشه
درد سنگین
1010
میخوام تیم من ۶ هیچ ببره
درد سنگین
1105
‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎✦      ➖⃟♥️••𝗬𝗢𝗨 𝗠𝗨𝗦𝗧 𝗡𝗢𝗧           ʙᴇ ʟɪᴋᴇ ᴛʜᴇ ᴏᴛʜᴇʀ..!                « مثل بقيه نباشـ » ‌‌‌ ❥
درد سنگین
1059
“𝓦𝓱𝓮𝓷 𝔂𝓸𝓾 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓽𝓱𝓸𝓾𝓰𝓱𝓽𝓼, 𝓻𝓮𝓶𝓮𝓶𝓫𝓮𝓻 𝓽𝓸 𝓪𝓵𝓼𝓸 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭.”✤𖠶 وقتی داری افکارتو تغییر می دی، حواست باشه دنيات رو هم تغییر بدی.◙𖢇 ¦
درد سنگین
1039
○━━━─ ᶠᴵᴳᴴᵀ ᶠᴼᴿ ᵞᴼᵁᴿ ᴰᴿᴱᴬᴹˢ ───⇆ بجنگ واسه آرزوهات !🖤
درد سنگین
2744
ঔৣ𝒀𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒎𝒊𝒍𝒆 𝒊𝒔 𝒎𝒚 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅, 𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕...
درد سنگین
1066
𖤐⃟🦅••𝙉𝙤 𝙢𝙖𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙝𝙤𝙬 𝙢𝙖𝙣𝙮 𝙩𝙞𝙢𝙚𝙨 𝙞 𝙛𝙖𝙡𝙡, 𝙄 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡 𝙧𝙞𝙨𝙚!! مهم نیست چند دفعه سقوط ڪنم، من بلند خواهم شد‌!! ¦₪¦
درد سنگین
999
🌠 𝑴𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒊𝒔 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒇𝒊𝒔𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒕𝒓𝒕𐂂 زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه ! ❥「 ..
درد سنگین
948
‌‌ ‌‌    𝗟 𝗜 𝗙 𝗘 𝗜 𝗦 𝗔 ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴍᴏᴍᴇɴᴛs ..! « زندگي کلکسیون لحظه‌هاست...! »..
درد سنگین
936
من خیلی از پل ها رو از عمد خراب کردم که ی وقت خدایی نکرده دوباره پام باز نشه پیش بعضیا... ❥
درد سنگین
927
‌ ❀ سکوت بهترین پاسخ به یک احمقه... ❥