درد سنگین

764
کانال شعر عکس های دپ عاشقونه وزیبا😍 متن با کلاس واسه همه خودکشی ✌ تنهای هامون شعر عکس 👌 https://tt.me/dardsangin
Open in app
درد سنگین
792
‌ باور کردنی نیست که چگونه زمان میتواند خاطره ی موجودی را که همه‌چیز آدمی بوده، کدر و حتی محو کند ! ‌ ❥
درد سنگین
694
بچه گربهههه😍😍😍
درد سنگین
780
‌<🖤🌿> self is made , not given . شخصیت رو باید ساخت ، کسی اونو به آدم نمیده . ‌🕯️‎‌‌‌‌‌‌‌♡
درد سنگین
696
‌<🖤🌿> sᴍɪʟᴇ ɴᴏʙᴏᴅʏ ᴄᴀʀᴇ ʜᴏᴡ ʏᴏᴜ ғᴇᴇʟ! لبخند بزن... واسه هیچ کس مهم نیست که تو چه حسی داری !! ‌🕯️‎‌‌‌‌‌
درد سنگین
697
بغل میکنم خُدایم را که بهتر از هر کسی گرمای وجودش آدم رو آروم و امیدوار میکنه..؛)🖤✨
درد سنگین
696
🏙 ԼЄƬ'Ƨ ƁЄ ӇƲMƛƝ, ƖƓƝƠƦƖƝƓ ƠƲƦ ƧЄҲ فارغ‌ازجنسیت،آدم‌باشیم ❥
درد سنگین
685
ما ز اغاز و ز انجام جهان بی خبریم اول اخر این کنه کتاب افتاده است .
درد سنگین
703
‌<🖤🌿> ᏆᎷ ᏚᎾ ᎢᏆᎡᎬᎠ ᎾF FᎬᎬᏞᏆNᏩ ᎢᎻᏆᏚ ᏴᎡᎾKᎬN
درد سنگین
721
‌ ‌ ‌ 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒚 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒚𝒔 𝒚𝒐𝒖! نآبـــود كُن چيزیو كِ نآبودِت ميكُنِع! ‌‌‌『‌
درد سنگین
712
Life taugh to be carefree زندگی بی تفاوت بودنو یادم داد •• ‌
درد سنگین
798
خدایا پول بده 😂😂😂
درد سنگین
804
دیونه ایم دیگه 🙃
درد سنگین
741
ستاره ها .......... .
درد سنگین
683
با خودت قهر کن گاهی بگذار دلت آرام گیرد... نه کسی را دوست داشته باش نه فکر این باش کسی دوستت دارد همین که دیگر صدای شکستن دلت نیاید یعنی " خوشبختی " ‌ ‍
درد سنگین
672
‌‌‌‌ ◍⃟🧊•••I·ᴍ ᴛɪʀᴇᴅ ᴏғ ᴇᴠᴇʀʏ ʀᴇᴘᴇᴛɪᴛɪᴏɴ ᴇxᴄᴇᴘᴛ ᴛᴏ ʜᴀᴠᴇ
درد سنگین
677
🇬🇧⃝ •••ᶦ ʷᵃˢ ᵗʰᵉ ᵒⁿᵉ ʷʰᵒ ˡᵒᵛᵉᵈ ʸᵒᵘ ᵉᵛᵉⁿ ᵗʰᵒᵘᵍʰ ʸᵒᵘ ᵍᵃᵛᵉ ᵐᵉ ᵃ ᵗʰᵒᵘˢᵃⁿᵈ ʳᵉᵃˢᵒⁿˢ ⁿᵒᵗ ᵗᵒ
درد سنگین
717
Certain things catch your eye, but pursue only those that capture your heart.