Go to channel

قـصـائد مكتــوبه 💘

58
سـلام . لأبـوي . گليـله رقيـة اتحـبك اهـواي بقيـت . بعيـد . بـس عطـره انـدفن ياعمتـي ويـاي عمه الگلبه ضامي . وصليله سلامي . واحچيله اللي صار گليله رقيه . ماتت بين اديه . ومچويتها نار بيها احتـار اخـوها . چي ماغسـلوها . لن بيـها آثار يفتر شـايل إختـه . كلها اتعـذرته . مـالمتـه دار يـصـيح . يـناس . ليش اختـي تموت ابحسـرة الماي بقيـت . بعيـد . بس عطره انـدفن ياعمتي وياي ________________________ گليله التحبها . چتالك يسبها . لو سألت عليك ايضـل يركض وراها . ويطگها ابگـفاها . ومرعوبة تجيك المشتاگه أرد أشمه . كلشي إحچـيله عمه . وگليله اشبيــدك سابيها ظلمها . من حضنك حرمها . اشگد مشتاگه ليــك يـشـام . اشجنيـت . مالحگت اجـازي امسـاهر ارباي بقيـت . بعيـد . بس عطره انـدفن ياعمتي وياي ________________________ سلـملي اعله الاكبـر . گليله اتعـذر . ماجتك تــزور بس ابضيمي يـدري . الشال ابعينه خـدري . آه اشگد غيـور حـگ الخوة اجيله . لا يعتـب دخيله . اليعـرف بالشعـور اجه شـايلني بيـده . خل يعـذرني اريـده . لو عندي قصــور يخــوي . الزمــان . خلاني غريبة ابولية إعـداي بقيـت . بعيـد . بس عطره انـدفن ياعمتي وياي ________________________ يـم العينـه ديره . الإسـمه ابگد ضميـره . عمـه صيـحي اجيـت المـا يرضه دمعتّي . لو طاحت يعمتي . گليله بـچيـت وي طيحة علمـنه . گليلـه ركضـنه .وشـگد گلنه ريـت عمنـه هسه يگعـد . الخير ابليـه مـوعد . بس انته بطـيت التعــال . الحبــال . سبگتها وسبونه أگعد يوفاي بقيـت ، بعيـد ، بس عطره انـدفن ياعمتي وياي