Go to channel

قـصـائد مكتــوبه 💘

75
القصيدة: وين اليوجعك دليني يحسين وين اليوجعك دليني ماوجد ارماد الخيم ماذيني هديت حيلي يا جبير الساده من شفتك تسوي التراب وساده ياريت عميه ولا تشوفك عيني ~~~~~~~~ جيتك ركض من الخيم اجهب الخيل ولاجن خويه وخواتك بالخيم خليتهن يتباجن وحده اعله وحده من الركض ومن التعب يتراجن ونطگن الجانن گبل يحسين ما يتحاجن ذني العزيزات.. حرگتهن النار الخذتهن غفله ذني العزيزات.. عثرن ولا واحد يگول اسم الله رادن يجن وياي ويشوفنك حسبالهن ضل كتر سالم منك لن ما يصدگن وجهك يجافيني ياريت عميه ولا تشوفك عيني ~~~~~~~~ طلعن ربيبات الخدر والنار تاكل بيهن وحاجتهن الناس الغرب يالتستحي تحاجيهن خليتهن يم الخيم تركض الخيل عليهن بس ما متيهات الستر ماتن لجن بعبيهن وصني يحسين.. گاللي لا يحترگ گلبه علينه وصني يحسين.. خلي يأمن ما نهد عبينه وگاللي شوفي حسين بلگت يگعد وراويه متونج بلكي للخيمه يرد كل وحده اشمك گامت توصيني ياريت عميه ولا تشوفك عيني ~~~~~~~~ لا بيدي اشيلك للخيم ولا بيدي وسگيك الماي ولا بيدي أرد الوحدي ولا بيك وتگوم وياي شلون بخواتك بالفله يحسين سولفلي بهاي وبس هالعبايه من الخدر سويتلك بيهه فياي يا خويه اغطيك.. لو الم بيهه الطايح من اوصالك يا خويه اغطيك.. لو اضم بيهه من السياط عيالك حاجيني بطفالك الصارت طشار والسالم من الخيل ماكلته النار يحسين يبن امي اعله حل دليني ياريت عميه ولا تشوفك عيني ~~~~~~~~ ماظل وفزعلك زلم غير الحرم ما عندي وعليلك مجتفه المرض هل فازعتلك وحدي اوگف يبعد الما غفن يا بعد حيلي وجبدي لا تفترش حار الرمل خليني احطلك خدي خويه الرمل حار.. لا يا بعد أختك لا توسد خدك خويه الرمل حار.. ياذيك كلش وانته يابس جبدك بهل حال وعيونك الزينب تربي يالمالي غيرك لا تلوع گلبي ما تهم بجروحك يبعد اسنيني ياريت عميه ولا تشوفك عيني ~~~~~~~~ من جهبت خيمنه الزلم عالتل گمت حشمتك شفتك لمن گمت وطحت وتريد توصل لختك يا خويه اظن بعدك عدل وخيولهم ساحگتك دونك بالخيول انسحگ عمت عيني ما لحگت متگطع أوصال.. كل ما تگوم اطيح منك وصله متگطع أوصال.. وين ابو فاضل هسه روحي تحصله خل يجي يشوف اصار بيك وبيه يطفي الخيم ويرجع الترجيه يم الخيم خل يگعد يوديني ياريت عميه ولا تشوفك عيني ~~~~~~~~ عفيه عله عيوني البقن ماعمن لمن شفتك لو ما تأشر من بعد يحسين ما عرفتك مگطع يبعد أختك وذر ما كتر سالم منك غيرك يبن أمي النزف موش ابو الأكبر جنك مو ذيج الارسوم.. يحسين متغير ودمك يجري مو ذيج الارسوم.. ابن أمي هذا لو متيه فكري فرفحت روحي وبالنحر شميتك من جرح گلبك دنگت حبيتك خويه وسمعتك من گلتلي اسگيني ياريت عميه ولا تشوفك عيني °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°