â—œđ˜†đ—ŒÙŽđ˜‚ đ—źđ—»đ—± đ— ÙŽđ—Č 🎀.đ“Č

7 ‱
- Ù‚ÙŽÙ†Ù€Ű§Ű© ŰźŰ§Ű”ÙˆŰ© ŰšÙ†ŰŽÙ€Ę› ۛ : ŰłÙŽŰȘÙ€ïŻ›à»‘Ű±ÙŠŰ§ŰȘ đŸ“œ & ÛżŰ§ÙŠÙ€ĘȘۧŰȘ ïș‚Ù†ŰłÙ€ŰȘۧ 🎠💘 : ŰłŰȘيÚȘàąȘۧŰȘŰȘَِ đŸ„łđŸ’ž & ŰȘŰ·Ù‚ÙŠÙ€Ù…Ù…Û à¶‹Ù€ŰłŰ§ŰšŰ§ŰȘ đŸ–Œ & ÙÙ„Ű§ŰȘÙ€Ù€ÙŽŰ± : Ù…ÙÙ„Ù€à¶‹Ù€Ù‚Ű§ŰȘ للŰȘŰ”Ù…ÙŠÙ…â™Ą & لŰȘ۱ŰȘÙŠŰš ŰłŰȘÙˆŰ±ÙŠ 💒 : ïș‚فŰȘÙ€Ű§Ű±Ű§ŰȘ âș & ÙÙ€ŰÙ€Ű§Ù„ÙŠŰ§ŰȘ 🧾💞
Open in app
â—œđ˜†đ—ŒÙŽđ˜‚ đ—źđ—»đ—± đ— ÙŽđ—Č 🎀.đ“Č
74
ïŻĄ ÛżŰ§ÙŠÛ چَمہ ĘȘيĘȘÛżÛ ŰÙ€ŰŻŰȘہ ïŻĄŰźŰ§Ű·ÙàąȘÙ†Ù‡Ûż مÚȘÙÙŽŰłÙˆÙ°àąȘ ۟.
â—œđ˜†đ—ŒÙŽđ˜‚ đ—źđ—»đ—± đ— ÙŽđ—Č 🎀.đ“Č
75
â—žÛ…Ù›Ű­Ù–Ù˜ŰŻÚȘٰٖہ‌َ ﭑنŰȘَ ŰȘŰłÙˆŰą ÚȘل ههĘȘÙ†Ű§Űł đŸŽ€ÙŽÙÙŽÙ đ“Č◜.
â—œđ˜†đ—ŒÙŽđ˜‚ đ—źđ—»đ—± đ— ÙŽđ—Č 🎀.đ“Č
77
◟َِ đ˜™ÙŽÙđ˜ŠÙÙ°đ˜Žđ˜ȘÙŽđ˜„ÙÙ°đ˜ŠÙđ˜Ž ÙŽÙŽđ˜ÙÙŽđ˜Ż ÙŽÙđ˜”ÙŽÙđ˜ș ÙŽđ˜ÙÙ°đ˜ŠÙÙŽđ˜ąÙđ˜łđ˜” đŸ•·ïž.
â—œđ˜†đ—ŒÙŽđ˜‚ đ—źđ—»đ—± đ— ÙŽđ—Č 🎀.đ“Č
95
ﭑقِŰȘۚۧȚŹŰłÙŽŰ§ȚŹŰȘŰȘہَ Ű­ÙŽŰšÛÙŽ ŰȘŰŽÙ‚Ù‚ÙŽÛÙ 🎀đ“Č .
â—œđ˜†đ—ŒÙŽđ˜‚ đ—źđ—»đ—± đ— ÙŽđ—Č 🎀.đ“Č
88
: ﭑنŰȘهۃَِ Ű­ÙŽÙŠĘȘيۃَِ Û…Ù›Ű­ÙŽÙŠÙŽĘȘ Ű§Ę›ÙŠÙŽŰŻÙƒÙŽ ÙŠŰ§ŰšÙŽŰčŰŻ ÚȘِٰĘȘ Ű­ÙŽÙŠĘȘيۃَِ .
â—œđ˜†đ—ŒÙŽđ˜‚ đ—źđ—»đ—± đ— ÙŽđ—Č 🎀.đ“Č
87
. Ű§Ù†ŰȘÛż ۣۚ۟ŰȘ۔ۧڕ " ÚȘُĘȘŰŽÙŠÛÙŽ Ű­ÙĘȘۉ ۔ۧ۱ĘȘي " .
â—œđ˜†đ—ŒÙŽđ˜‚ đ—źđ—»đ—± đ— ÙŽđ—Č 🎀.đ“Č
83
: ﭑنŰȘہٰ ŰčÙŽŰ§ĘȘمٛيَہٰ Û…Ù›ŰŹÙŽÙ…ÙŠŰčِ ï­‘ŰŽÙŠÙŽŰ§ŰŠÙŠÙŽÛÙ° ﭑĘȘŰŹÙŽÙ…ÙŠÙ„ÛƒÙ‡ÙŽ
â—œđ˜†đ—ŒÙŽđ˜‚ đ—źđ—»đ—± đ— ÙŽđ—Č 🎀.đ“Č
56
ۧȚŹŰłÙ…ÙŽŰ§ȚŹŰĄÙŽ Ù‚Ù†Û…Ű§ȚŹŰȘŰȘŰȘہَ ŰȘŰŽÙ‚Ù‚ÙŽ 🎀.
â—œđ˜†đ—ŒÙŽđ˜‚ đ—źđ—»đ—± đ— ÙŽđ—Č 🎀.đ“Č
60
. 𝗂 𝗆 đ—ˆÙŽđ—‡ Êđ—ˆÙđ—Žđ—‹ đ—Œđ—‚ÙŽđ–œđ–Ÿ .
â—œđ˜†đ—ŒÙŽđ˜‚ đ—źđ—»đ—± đ— ÙŽđ—Č 🎀.đ“Č
55
◞ÙČنŰȘہ ÛżÙ€Ù†Ű§ ŰȘŰłÚȘٰٖن ŰšÛ ŰÙ€Ù…Ù‚Û قĘȘŰšÙŠÛđŸŽ€ÙŽÙÙŽÙ đ“Č◜.
â—œđ˜†đ—ŒÙŽđ˜‚ đ—źđ—»đ—± đ— ÙŽđ—Č 🎀.đ“Č
63
đ™źđ™€đ™Ș 𝙖𝗿𝙚 𝙗𝙚𝙖đ™Șđ˜đ™žÙđ™›đ™Ș𝙡 đ™Ąđ™žÙđ™ đ™š đ—żđ™€đ˜‡đ™ź đ™˜đ™Ąđ™€đ™Ș𝙙𝙹 💞🩋.