آموزش ترکی زنجانی

25
ترکی زنجانی ترک زنجان بچه زنجانی آموزش ترکی زنجانی حکیم هیدجی شهر زنجان آذربایجان
Open in app
آموزش ترکی زنجانی
307
ضرب المثل ترکی در گویش زنجانی☝️
آموزش ترکی زنجانی
957
Eski Türkler günümüzde futbol adı verilen oyunun bir benzeri olan “tepük” oyununu oynuyorlardı.. Tepük; tepmek, tekmelemek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Türkler, bu oyunu yalnız ayakla oynadıkları için bu adı vermişlerdir. Kaşgarlı Mahmud’a göre, kurşun eritilerek "ağırşak" (tekerleğe benzer yassı nesne) biçiminde dökülmesinden sonra üzerine keçi kılı veya benzeri yumuşak bir şeyle sarılarak ...
آموزش ترکی زنجانی
1152
“Biz Avrupalılar, yazı dahil pek çok kültürel unsuru Türklerden aldık ve medeniyetimizi bunun üzerine inşa ettik.” THOR HEYERDAHL (Norveç’li arkeolog, antropolog, bilim adamı)
آموزش ترکی زنجانی
911
تشابه خط میخی سومری با خط اورخون _ یئنی سئی
آموزش ترکی زنجانی
846

ایران تورکلری نین اسکی تاریخی.pdf

pdf
22.31 Mb
آموزش ترکی زنجانی
2763
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
آموزش ترکی زنجانی
319
نام زنگان(زنجان ) از ایل ترکی " سانگی" گرفته شده است که با سارگون دوم اکدی جنگیدند. نام قیزیل اوزن از نام ایل " کیزیل بود" در نزدیکی میانه گرفته شده است که با سارگون دوم اکدی جنگیدند. بود / بودون به معنای ایل و قبیله در ترکی باستان است که بعدها " بوی" boy تلفظ گردید.
آموزش ترکی زنجانی
2022

selahi-diker_turk-dili-nin-besbin-yili_anadolu-da-onbin-yil.pdf

pdf
169.97 Mb
آموزش ترکی زنجانی
1569
بیش از هزار سال است که شاعران بزرگ پارسی و ترکی، یاردل نواز و نیکو پیکر خود را به "تورک " تشبیه و همانند می کنند و او را از ته دل می ستایند، و این در تاریخ ادبیات جهان بی نظیر است.
آموزش ترکی زنجانی
1316

اثبات ترکمن بودن اشکانیان.pdf

pdf
204.956 Kb
آموزش ترکی زنجانی
728

تیمور_پیرهاشمی_آذری_دیلینین_گرامری.pdf

pdf
4.46 Mb
آموزش ترکی زنجانی
672

امیرمؤمنان_علی_ع_مصر_حاکمی_مالک_اشتره_یازدیغی.pdf

pdf
4.23 Mb
آموزش ترکی زنجانی
885

آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش- ج2- هیئت.pdf

pdf
11.86 Mb