آموزش ترکی زنجانی

24
ترکی زنجانی ترک زنجان بچه زنجانی آموزش ترکی زنجانی حکیم هیدجی شهر زنجان آذربایجان
Open in app
آموزش ترکی زنجانی
45
نام زنگان(زنجان ) از ایل ترکی " سانگی" گرفته شده است که با سارگون دوم اکدی جنگیدند. نام قیزیل اوزن از نام ایل " کیزیل بود" در نزدیکی میانه گرفته شده است که با سارگون دوم اکدی جنگیدند. بود / بودون به معنای ایل و قبیله در ترکی باستان است که بعدها " بوی" boy تلفظ گردید.
آموزش ترکی زنجانی
489

شباهت پسوندها در اشکانی وترکی.PDF

PDF
144.706 Kb
آموزش ترکی زنجانی
964

selahi-diker_turk-dili-nin-besbin-yili_anadolu-da-onbin-yil.pdf

pdf
169.97 Mb
آموزش ترکی زنجانی
837
بیش از هزار سال است که شاعران بزرگ پارسی و ترکی، یاردل نواز و نیکو پیکر خود را به "تورک " تشبیه و همانند می کنند و او را از ته دل می ستایند، و این در تاریخ ادبیات جهان بی نظیر است.
آموزش ترکی زنجانی
649

اثبات ترکمن بودن اشکانیان.pdf

pdf
204.956 Kb
آموزش ترکی زنجانی
289

تیمور_پیرهاشمی_آذری_دیلینین_گرامری.pdf

pdf
4.46 Mb
آموزش ترکی زنجانی
240

امیرمؤمنان_علی_ع_مصر_حاکمی_مالک_اشتره_یازدیغی.pdf

pdf
4.23 Mb
آموزش ترکی زنجانی
380

آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش- ج2- هیئت.pdf

pdf
11.86 Mb
آموزش ترکی زنجانی
368

آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
4.61 Mb
آموزش ترکی زنجانی
573

تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
5.27 Mb
آموزش ترکی زنجانی
449

فرشهای_افشار_بیدگینه_وقلتوق_مرکز.pdf

pdf
10.57 Mb
آموزش ترکی زنجانی
266

فایل_صوتی_خلجی_سال_۱۳۴۸_روستای_تلخاب.mp3

mp3
فایل_صوتی_خلجی_سال_۱۳۴۸_روستای_تلخاب
آموزش ترکی زنجانی
63

جایگاه_شهری_و_معماری_بازار_تاریخی_زنجان.pdf

pdf
519.49 Kb
آموزش ترکی زنجانی
62

دیوان_نظامی.pdf

pdf
397.025 Kb