تمدن گبریان زهان

@https://tt.me/zahani

روستای من _ دوستان من هر انچه که باعث شادی و نزدیکی دوستان و اشنایان بهمدیگر میشه مجازه و هر گونه ناسزا و سیاسی کاری در این کانال ممنوع میباشد. بهترین ها برایتان آرزو میکنم....

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.