Go to channel

زعفران روبینا

147
برای مثال، هنگامی که یک سرمایه گذار سهامی را با استفاده از یک شرکت کارگزاری آنلاین جستجو می کند، ممکن است قیمت خرید 1000 تومان و قیمت فروش 1005 تومان باشد. این بدان معنی است که کارگزار، سهام را 1000 تومان خریداری کرده و سپس به قیمت 1005 تومان به خریداران احتمالی می‌فروشد. از طریق حجم معاملات بالا، اسپردهای کوچک تا حد زیادی به سود روزانه می‌افزاید.