خوخهہ‏‏

آمـيـﮯ تگوليـﮯ 💞 وَآذ گِـرهہ‏‏ُوچ #مــَعذوريـﮯنّ💦🌝 خلّيـﮯـتيـﮯ بـگـلبهہ‏‏ُمـ آلف عِـلهہ‏‏ہ🙈 مـوٰ شـَــرطـ آلـيـﮯـگعُد بـِديـﮯـُوآن🚶يـﮯعرُف قيـﮯمـهہ‏‏ آلدلهہ‏‏
Open in app