یادگاران کهن(گنج و دفینه)

@yadegarankohan

آموزش اصول باستان شناسی و گنج یابی، معرفی و تفسیرنمادها،نشانه ها و آثار و علائم دفینه های ایران توسط استاد بزرگ :: انوشیروان دادگر(کارشناس باستان و نویسنده مجموعه کتاب یادگاران کهن در زمینه شناخت و تفسیر نمادها و نشانه های گنج و دفینه) @anooshirvandadgar 09335056948

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.