ڪَِكٍْࢪو໑ب ټحٍَـحشہًٍۦـشيشہًٍۦـش و໑ضحٍَـحڪَِكٍْ

10
تحشيش وضحكك وغلط وسب وكلشي 😂 تتحمل شقه ضل ماتتحمل دعبل وضيف جهاتكك
Open in app
يا علي
يا محمد

٢٠٢١-٠١-٠٩-١٥-٤٤-٠٠-١٥٧_عادي.mp3

mp3
٢٠٢١-٠١-٠٩-١٥-٤٤-٠٠-١٥٧_عادي