𝄞 🅢க்கம்

#لا تحبوا بعمق ! حتى تتأكد بأن الطرف الأخر يحبك بنفس العمق ، فعمق حبك اليوم هو عمق جرحك غدآ ! ↻️ৡ˛ــS_lد_ـــطக்கம் "பேபுக், இந்த மனிதன் விதிமுறை பேஸ்புக் Almstkhmon சமூகத்தில் நான் திகில் படங்களை posted தாண்டி ஒரு ஆபத்து உள்ளது மற்று ضيفني،جها،ونجب ضضلعي، @klkli11
Open in app