نَـششـࢪ چـههَـااتـہَ 🦋💗.

297
Public channel
Open in app
H!M
1849
• ۿــلــۅ مـسـﭑبـقۿ جـديـدۿ لـقـنـﭑۿ 💕كــஜ͜͡ـرٱمــيـّ̐ـل -🎼 ֆ💕 اڪثر صوره تحصل عدد مشاهدات شرۅط مـسسـﭑبقـۿ دز صـۅره ـ ﭑلفـﺂئـز لاﭑۅڵ / قناة 1ك ـ ﭑلفـﺂئـز ﭑلـثـﭑنـي / تمويل 50 لقناتك الاصليه للمـشـﭑرڪۿ↜👇 @sebo https://tt.me/join/2nWA7dc955Muo40ldxYrr1H1C_6hKM9i8-hxuHenibc تنـتۿـي ﭑڵـمـسـﭑبـقۿ يـۅم 30 الاحد ..... التوفيق للجميع
H!M
59
ثثققهه جهااتهه بكدد شعررر راسيي، 🦦💞💗.
H!M
52
👤 〖 إلـ๋͜✾ـ๋͜عـۧـ͟گيــٗ‍ؒؒـٰٰٰٰٖٜٖٖٖٜ۬ـٰٰٰٰٖٖٖٖٜ۬د. 'ﹺـ⃢🌚🖕〗 𓂅| Najaf 𓂅| قــوي ڪ تاريـخ عـــــــــلي (ع)
H!M
54
ععممييي غييرر ثثققههه،تبادلل+يجمععع 🦦💗💗💗.
H!M
52
👤 مٱࢪڪَﻭسِ،برݩسُ ﻣِݩ ﺻـُﻐݛي٫❥.
H!M
62
ييججمعع،جدييدد،🦦💗.
H!M
62
👤 حققيي،ﺂِﻧﹷٰﹻـٰاـﺂ،💗
H!M
60
تبادل،يججيمعع،ثققهه،لححللووو،🦦🎈.
H!M
58
👤 ﮼حك ﮼التبادل
H!M
58
تتـججـمععع، جديدهه، فزعتكمم، 🦦🎈.
H!M
57
👤 مُغلق 🙂💔
H!M
71
ضضيـفف للـققـنـااههـہَ يـلـيي ؏ـنـدڪك ﯛتـ؏ ءنَـششـࢪڪك 🦋💗. @lx__
🦦🎈.
H!M
110
" تـبـاادلَ،+، تتجمععَ،ثثـقـههـہَ 🦋💘 "
H!M
106
👤 -تتو 😐😐
H!M
101
ضضيـفف للـققـنـااههـہَ يـلـيي ؏ـنـدڪك ﯛتـ؏ ءنَـششـࢪڪك 🦋💗. @lx__
🌚🌈.
نَـششـࢪ چـههَـااتـہَ 🦋💗.
118
👤 ڪٰلشِـصصَاެڪٰهۿۃ 𖤐 [ ظـَيفنييہ ڪَتب تَـَـَـم ] ‏
نَـششـࢪ چـههَـااتـہَ 🦋💗.
120
" تـبـاادلَ،+، تتجمععَ،ثثـقـههـہَ 🦋💘 "
نَـششـࢪ چـههَـااتـہَ 🦋💗.
108
👤 『 ٱآمـيرهہ.بگمـآمـتي』 ¦ ˛🖤🖇₎
نَـششـࢪ چـههَـااتـہَ 🦋💗.
117
" تـبـاادلَ،+، تتجمععَ،ثثـقـههـہَ ففـوللَ 🦋💘 "
نَـششـࢪ چـههَـااتـہَ 🦋💗.
103
ضضيـفف للـققـنـااههـہَ يـلـيي ؏ـنـدڪك ﯛتـ؏ ءنَـششـࢪڪك 🦋💗. @lx__
🌝💞.
نَـششـࢪ چـههَـااتـہَ 🦋💗.
100
" تـبـاادلَ،+، تتجمععَ،ثثـقـههـہَ 🦋💘 "
نَـششـࢪ چـههَـااتـہَ 🦋💗.
103
👤 『𝗥𝗔𝙒𝗔𝗡』𐂴 مخَـݪـۅِقـَﮪ مَـِڼ۠ بـَࢪۅډ
نَـششـࢪ چـههَـااتـہَ 🦋💗.
111
" تـبـاادلَ،+، تتجمععَ،ثثـقـههـہَ 🦋💘 "
نَـششـࢪ چـههَـااتـہَ 🦋💗.
152
ضضيـفف للـققـنـااههـہَ يـلـيي ؏ـنـدڪك ﯛتـ؏ ءنَـششـࢪڪك 🦋💗. @lx__