ق͠ن͠آ͠ه͠ ن͠ش͠ر ح͠ز͠ن͠

17
آ͠خ͠ب͠رو͠ آ͠ل͠رآ͠ح͠ل͠ي͠ن͠ س͠ن͠ع͠و͠د͠ و͠ل͠آ͠ گ͠ن͠ ب͠ق͠ل͠و͠ب͠ م͠خ͠ت͠ل͠ف͠ه͠
Open in app
آ̯͡ب̯͡ت̯͡س̯͡م̯͡ ي̯͡آ̯͡ ص̯͡د̯͡ي̯͡ق̯͡ي̯͡ ف̯͡س̯͡ۆ̯͡ف̯͡ ن̯͡م̯͡ۆ̯͡ت̯͡ ق̯͡ر̯͡ي̯͡ب̯͡آ̯͡آ̯͡آ̯͡
ي͠آ͠ ب͠ع͠د͠ ج͠ل͠م͠آ͠ت͠ گ͠ل͠ب͠ي͠ آ͠ل͠م͠آ͠گ͠ل͠ت͠ه͠ن ي͠آ͠ب͠خ͠ت͠ ذ͠ي͠ج͠ آ͠ل͠ع͠ي͠و͠ن͠ آ͠ل͠ع͠آ͠ي͠ش͠ آ͠ل͠ه͠ن͠
احس☹ روحي😪 غريبه😢 بين 💔🖤😭هاي الناس ولا جن 😔عبالك💔 اخوان
س͠ل͠آ͠م͠آ͠ ع͠ ق͠ل͠ب͠ ل͠م͠ ي͠ع͠د͠ ي͠ش͠ت͠ه͠ي͠ ش͠ي͠ س͠و͠ه͠ آ͠ل͠م͠و͠ت͠
ح͠ي͠آ͠ه͠ ف͠آ͠ش͠ل͠ه͠ و͠ح͠ب͠ ف͠آ͠ش͠ل͠ و͠ص͠د͠آ͠ق͠ه͠ ف͠آ͠ش͠ل͠ه͠ و͠ن͠ف͠آ͠ق͠ م͠س͠ت͠م͠ر ح͠م͠و͠د͠ي͠🛡
ق͠ن͠آ͠ه͠ ن͠ش͠ر ح͠ز͠ن͠
24
أخبرهم يا اخي ان الحب فاشل بجميع نواياه
ق͠ن͠آ͠ه͠ ن͠ش͠ر ح͠ز͠ن͠
12
آ͠خ͠ت͠ل͠ف͠ت͠ آ͠ق͠ل͠و͠ب͠ و͠ل͠آ͠گ͠ن͠ ل͠ن͠ ت͠خ͠ت͠ل͠ف͠ آ͠ل͠آ͠ش͠گ͠آ͠ل͠
ق͠ن͠آ͠ه͠ ن͠ش͠ر ح͠ز͠ن͠
14
آ͠ب͠ت͠س͠م͠ ي͠آ͠ ص͠د͠ي͠ق͠ي͠ س͠و͠ف͠ ن͠م͠و͠ت͠ ق͠ري͠ب͠آ͠آ͠آ͠
ق͠ن͠آ͠ه͠ ن͠ش͠ر ح͠ز͠ن͠
16
تبا لهذه الحياه تجارب فاشله ونفاق كثير