•بنـْٰٰٰتـٌْٰٰٰہ ﺂَٰٰٰلـٌْٰٰٰٰۿيـٌْٰٰٰٰبـهٌٰہ َ،"😌☄ ֆ ۦٰ،

‏¦‹ﯛلا ﭘـۧيچـن حـۧذاء تـﺴـټاۿݪ رجـليُ㋡!! ɵ̷̥̥᷄ˬɵ̷̥̥̥̥᷅ آشــﺨــآإﺹ مـؤقـتــﯿﮠ ﯛآﯗﮪــآم ، ﯗڸآا آﺣـد يـبـقـىﮧ مـعـڪ ،"🙂💔‍♂"، ـآليترسِ ظهِريۃ حچيٖ مِ ردَ ﻋَﻋَليه ـآلچلبِ يڪبر صيتا من تعآركا...!!! 💗؟
Open in app