ترکان جهان Türkər

46
نگاهی به ترکان جهان دونیا تورک لری جغرافیای تاریخی ترکان جغرافیای ترکان world Turks
Open in app
ترکان جهان Türkər
2106
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
ترکان جهان Türkər
79
در هزاره نخست پيش از ميلاد ، سرزمين هاي كوچكي در اطراف درياچه اروميه و سمت جنوب و شرق آن بنام هاي zamua , gilzan , allabria , messi , manna , parsua , uishdish , gizilbunda , andia , zikertu , sanqibutu , puluadi  وجود داشت كه همواره مورد يورش حكومت اورارتو و آشور قرار داشت. در اوايل سده هشتم پيش از ميلاد ماننا در راس همه قرار گرفت و دولت ماننا را بنيان گذاشت. دولت ماننا به تصرف سرزمين هاي مجاور پ ...
ترکان جهان Türkər
79
در نيمه دوم از هزاره سوم قوم گوتي ها در كناره  درياچه اروميه سكنا داشتند. در بيست و سه سده پيش از ميلاد گوتي ها به رهبري enridavazir (erridupizir) حاكم اكدي نارام سين (2236- 2200 ق.م) را شكست دادند و شهر سومري نيپور پيشروي كردند و در اينجا كتيبه اي به زبان اكدي برجا گذاشتند. حدود 100 سال بر بين النهرين حمكراني كردند و بيست حاكم گوتي به سلطنت رسيد. اما در زمان حمكراني تيري كان tirikan (2109 ق.م) بي ...
ترکان جهان Türkər
1716

selahi-diker_turk-dili-nin-besbin-yili_anadolu-da-onbin-yil.pdf

pdf
169.97 Mb
ترکان جهان Türkər
1064

اثبات ترکمن بودن اشکانیان.pdf

pdf
204.956 Kb
ترکان جهان Türkər
1186

Eziz Elekberli - Kadim Türk Oğuz Yurdu Ermenistan.pdf

pdf
9.39 Mb
ترکان جهان Türkər
462

Bahaeddin Ögel - Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi (II).pdf

pdf
2.88 Mb
ترکان جهان Türkər
453

بهاءالدین_اگل_امپراتوری_بزرگ_هون_(0).pdf

pdf
7.15 Mb
ترکان جهان Türkər
440

بهاءالدین_اگل_امپراتوری_بزرگ_هون.pdf

pdf
8.3 Mb
ترکان جهان Türkər
677

آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش- ج2- هیئت.pdf

pdf
11.86 Mb
ترکان جهان Türkər
673

آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
4.61 Mb
ترکان جهان Türkər
958

تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
5.27 Mb