دیداآر ❤عــ̰͂ـشــ͒͜ـق ♩⁽🌼❤⇣✿

217
Public channel
Open in app
دیداآر ❤عــ̰͂ـشــ͒͜ـق ♩⁽🌼❤⇣✿
271
ب درک نفس
واااا چرا الکی میگی نفس😐
دیداآر ❤عــ̰͂ـشــ͒͜ـق ♩⁽🌼❤⇣✿
240
بای دوستان من لف میدم علی شیطان 🖖🖖
ب درک نفس
دیداآر ❤عــ̰͂ـشــ͒͜ـق ♩⁽🌼❤⇣✿
227
بای دوستان من لف میدم علی شیطان 🖖🖖
دیداآر ❤عــ̰͂ـشــ͒͜ـق ♩⁽🌼❤⇣✿
103
فرهاد درد تولد👐😔😔خستم از خودم چی برسه به بقیع
دیداآر ❤عــ̰͂ـشــ͒͜ـق ♩⁽🌼❤⇣✿
52
چ پلنگی بودم😂
عالی بودی 🍷✍️❤️
دیداآر ❤عــ̰͂ـشــ͒͜ـق ♩⁽🌼❤⇣✿
840
وقتی دیر جواب میدی ولی انلاینه وقتی میگه دستم بندع ولی آنلاینه وقتی میگه نمیتونم چ کنم ولی تو یع برنامه دیگ انلاینه سرش یه جای دیگ گرمه دلتونه میشکنه بیصدا اشک میریزین یا فقط من اینطوریم
دیداآر ❤عــ̰͂ـشــ͒͜ـق ♩⁽🌼❤⇣✿
63
کوچکی نفس با باباش🚶
چ پلنگی بودم😂
دیداآر ❤عــ̰͂ـشــ͒͜ـق ♩⁽🌼❤⇣✿
738
از زندانی پرسیدن😞 از تو زندانی تر هست گفت اره😞👌 کسی که دلش پیش کسی زندانی هست😞💔 فرهاد
دیداآر ❤عــ̰͂ـشــ͒͜ـق ♩⁽🌼❤⇣✿
467
خستم این زندانی که اسمش هست زندگی😫🚶 فرهاد🤕😞
دیداآر ❤عــ̰͂ـشــ͒͜ـق ♩⁽🌼❤⇣✿
50
خندت نمیاد پ برو بیمر😒😒😒😒😒
چته
دیداآر ❤عــ̰͂ـشــ͒͜ـق ♩⁽🌼❤⇣✿
48
خنده من
خندت نمیاد پ برو بیمر😒😒😒😒😒
دیداآر ❤عــ̰͂ـشــ͒͜ـق ♩⁽🌼❤⇣✿
54
خداوکیلی خندم نمیگیرع🤕
نفس بخند
دیداآر ❤عــ̰͂ـشــ͒͜ـق ♩⁽🌼❤⇣✿
43
شاید باورت نشه اصلا نخندیدم🤕
ب چیزت نخند😉
دیداآر ❤عــ̰͂ـشــ͒͜ـق ♩⁽🌼❤⇣✿
29
همه رو ب اسم من میدی😂😂😂
یس😉
دیداآر ❤عــ̰͂ـشــ͒͜ـق ♩⁽🌼❤⇣✿
31
خودم مربوطه هست چجوری هستم نفس😉