ئوُیغوُر Uighur

70
uighur مسلمانان ترک اویغور ترکان اویغور اویغورها ایغوری ترکان چین اویغورلار مسلمانان چین چین یاشاسین اویغور بژی ئوویغوور yaşasın uyğur
Open in app
ئوُیغوُر Uighur
392

selahi-diker_turk-dili-nin-besbin-yili_anadolu-da-onbin-yil.pdf

pdf
169.97 Mb
ئوُیغوُر Uighur
314

مقاله مولانا امیر بیکدلو.pdf

pdf
1.48 Mb
ئوُیغوُر Uighur
472
بیش از هزار سال است که شاعران بزرگ پارسی و ترکی، یاردل نواز و نیکو پیکر خود را به "تورک " تشبیه و همانند می کنند و او را از ته دل می ستایند، و این در تاریخ ادبیات جهان بی نظیر است.
ئوُیغوُر Uighur
346

اثبات ترکمن بودن اشکانیان.pdf

pdf
204.956 Kb
ئوُیغوُر Uighur
444

Eziz Elekberli - Kadim Türk Oğuz Yurdu Ermenistan.pdf

pdf
9.39 Mb
ئوُیغوُر Uighur
404

Ahmet Caferoğlu. Türk Dili Tarihi. Cilt I II (1984).pdf

pdf
11.52 Mb
ئوُیغوُر Uighur
97

Türkçe-Uygurca Sözlük.pdf

pdf
11.43 Mb
ئوُیغوُر Uighur
405

0118-(1)Qush_adlari_-manchu.turkc.chince-_sozluyu(4.405KB).pdf

pdf
4.51 Mb
ئوُیغوُر Uighur
216

سه حکیم مسلمان نوشته سید حسین نصر.pdf

pdf
4.95 Mb
ئوُیغوُر Uighur
777
Kazi T. Laypanov, İsmail M. Miziyev - Türk Halklarının Kökeni 👆
ئوُیغوُر Uighur
730

Kazi_T_Laypanov,_İsmail_M_Miziyev_Türk_Halklarının_Kökeni.pdf

pdf
7.74 Mb
ئوُیغوُر Uighur
445
قتل عام مسلمانان در دو سوی ارس👆 صمد سرداری نیا
ئوُیغوُر Uighur
62

Türk Menşeli Çin Aileleri.pdf

pdf
404.458 Kb