كہوٌريہ

ڪن ڪما تحـب ولاتڪن ڪما يحـبون، 𝒃𝒆 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒏𝒐𝒕 𝒃𝒆 𝒂𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒍𝒐𝒗𝒆
Open in app