جغرافیای ترکان جهان

49
جغرافیای تاریخی ترکان ترکان جهان گردشگری تاریخ
Open in app
جغرافیای ترکان جهان
165
تاثیر پدیده های جغرافیایی در نام گذاری روستاهای آذربایجان غربی 👆
جغرافیای ترکان جهان
165

تأثیر_پدیده‌های_جغرافیایی_در_نام‌گذاری_روستاهای_استان_آذربایجان.pdf

pdf
846.878 Kb
جغرافیای ترکان جهان
938

selahi-diker_turk-dili-nin-besbin-yili_anadolu-da-onbin-yil.pdf

pdf
169.97 Mb
جغرافیای ترکان جهان
173
زمین شناسی آذرآبادگان(آذربایجان) 👆 ، مرداد۱۳۲۸
جغرافیای ترکان جهان
821
بیش از هزار سال است که شاعران بزرگ پارسی و ترکی، یاردل نواز و نیکو پیکر خود را به "تورک " تشبیه و همانند می کنند و او را از ته دل می ستایند، و این در تاریخ ادبیات جهان بی نظیر است.
جغرافیای ترکان جهان
170

توزیع جغرافیایی ترکان ایران.pdf

pdf
564.035 Kb
جغرافیای ترکان جهان
261
آران ( اران) یک اصطلاح ترکی آذربایجانی به معنی جایگاه گرمسیری است. برخی از افراد برای از دست دادن آذربایجان شمالی که بخشی از آتورپاتگان است ، نوحه و شیون می کنند ، اما از پذیرش نام آذربایجان بر بخش شمالی ارس خود داری می کنند. راستی اگر رود ارس مانع و حائل میان این دو بخش با جغرافیای طبیعی و آب هوایی یکسان نبود، چگونه این بخش را جدا از آذربایجان می دانستید و نام آران را به آن می دادند؟؟؟؟؟؟؟
جغرافیای ترکان جهان
231
روابط ایران و عثمانی بر اساس آرشیو وزارت خارجه ترکیه در دوره قاجار 👆
جغرافیای ترکان جهان
226

ARŞİV BELGELERİNDE OSMANLI İRAN İLİŞKİLERİ.pdf

pdf
129.82 Mb
جغرافیای ترکان جهان
230

امیرمؤمنان_علی_ع_مصر_حاکمی_مالک_اشتره_یازدیغی.pdf

pdf
4.23 Mb
جغرافیای ترکان جهان
372

آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش- ج2- هیئت.pdf

pdf
11.86 Mb
جغرافیای ترکان جهان
357

آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
4.61 Mb