ترکان اتحاد جماهیر شوروی سابق

6
ترکان اتحاد جماهیر شوروی سابق اتحاد جماهیر شوروی سابق شوروی
Open in app
ترکان اتحاد جماهیر شوروی سابق
10
جمعیت ترکان شوروی سابق ۱۹۸۹👆
ترکان اتحاد جماهیر شوروی سابق
191
سیری در تاریخ زبان و لهجه های ترکی پروفسور دکتر جواد هیئت👆
ترکان اتحاد جماهیر شوروی سابق
127
ایروان یک ولایت مسلمانان نشین بود تالیف: مرحوم استاد صمد سرداری نیا👆