آموزش ترکی ترکمنی Turkmen

52
زبان ترکی زبان ترکی ترکمنی ترکمنی تورکمن Türkmen آموزش زبان ترکی ترکمنی کتاب های ترکی ترکمنی آموزش جامع ترکی ترکمنی گرگان گردشگری گلستان ترکمنی ها ترکمن صحرا استان گلستان
Open in app
آموزش ترکی ترکمنی Turkmen
1593
“Biz Avrupalılar, yazı dahil pek çok kültürel unsuru Türklerden aldık ve medeniyetimizi bunun üzerine inşa ettik.” THOR HEYERDAHL (Norveç’li arkeolog, antropolog, bilim adamı)
آموزش ترکی ترکمنی Turkmen
3084
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
آموزش ترکی ترکمنی Turkmen
1802
بیش از هزار سال است که شاعران بزرگ پارسی و ترکی، یاردل نواز و نیکو پیکر خود را به "تورک " تشبیه و همانند می کنند و او را از ته دل می ستایند، و این در تاریخ ادبیات جهان بی نظیر است.
آموزش ترکی ترکمنی Turkmen
907

تیمور_پیرهاشمی_آذری_دیلینین_گرامری.pdf

pdf
4.46 Mb