«زبان ترکی» را پاس بداریم

14
زبان ترکی را پاس بداریم زبان شیرین ترکی زبان ترکی آنا دیلی
Open in app
«زبان ترکی» را پاس بداریم
64

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part III (3_3).pdf

pdf
39.51 Mb
«زبان ترکی» را پاس بداریم
60

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part II (2_3).pdf

pdf
61.76 Mb
«زبان ترکی» را پاس بداریم
62

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part I (1_3).pdf

pdf
17.47 Mb
«زبان ترکی» را پاس بداریم
56

پیدایش الفبای رونیک ترکی.pdf

pdf
575.105 Kb
«زبان ترکی» را پاس بداریم
240
آثار پروفسور فريدون آغاسی اوغلو 👆 او ترکان را بومیان جنوب ارومیه ، شمال عراق و منطقه آناتولی می داند و نظریه به ارومیه تئوری سی مشهور است و نظریه آلتائیک بودن ترکان را با دلایل مختلف رد می کند.
«زبان ترکی» را پاس بداریم
67
ترکی آذربایجانی: آز az (few) سومری: aş (بیر one)