ترکیه

97
ترک ترکیه کشور ترکیه کشورهای جهان جمهوری ترکیه جاذبه های گردشگری ترکیه زبان ترکی استانبولی ترکی عثمانی
Open in app
ترکیه
4

تاریخ عثمانی فارسي.pdf

pdf
2.7 Mb
ترکیه
17

Köroğlu Destanı nın Uygur Versiyonu.pdf

pdf
2.38 Mb
ترکیه
11

Türk_Diline_İlişkin_Sorunlar,_Çözüm_Önerileri_ve_Türkçe_Bili.pdf

pdf
575.447 Kb
ترکیه
22

Ekrem Arıkoğlu - Örnekli Hakasça-Türkçe Sözlük.pdf

pdf
6.27 Mb
ترکیه
4

Türkçeyi Doğru Kullan.pdf

pdf
105.514 Kb
ترکیه
14

Eski_Oğuz_Türkçesinde_Tıp_Dilinin_Oluşumu_ve_Özellikleri.pdf

pdf
1.07 Mb
ترکیه
26

H. A. R. Gibb - Orta Asya da Arap Fetihleri.pdf

pdf
5.21 Mb
ترکیه
32

Ahmet Haldun Terzioğlu - Alp Er Tunga.pdf

pdf
1.01 Mb
ترکیه
117
فرهنگ اصطلاحات زبان ترکی آذربایجانی 👆 زبان: ترکی آذربایجانی
ترکیه
109

Seyfettin_Altaylı_Azerbaycan_Türkçesi_Deyimler_Sözlüğü.pdf

pdf
36.25 Mb
ترکیه
28
روابط بازرگانی دولت صوفیه با عثمانی از دوره شاه صفی تا سقوط صفویان👆
ترکیه
24

JHR_2018 Autumn_Vol 10_Issue 3_Pages 25-39.pdf

pdf
549.272 Kb
ترکیه
122

Annemarie von Gabain - Eski Türkçenin Grameri.pdf

pdf
6.98 Mb
ترکیه
114

Enver Çingizoğlu, Aydın Avşar - Avşarlar.pdf

pdf
16.39 Mb
ترکیه
164
سیری در تاریخ زبان و لهجه های ترکی پروفسور دکتر جواد هیئت👆
ترکیه
132

Semed Serdarniya - İrevan Yek Velayete Mosleman Neşin Bud.pdf

pdf
5.85 Mb
ترکیه
88
Vahan Baibourtian - The Kurds The Armenıan Questıon, And The Hıstory Of Armenıan-Kurdısh Relatıons👆
ترکیه
36

2_5262506218131294680.pdf

pdf
15.06 Mb
ترکیه
150
فرهنگ بزرگ ترکی استانبولی به چینی ۲۱۸۱ص👆
ترکیه
253
سرنوشت عجیب خانواده ترک مهاجرت کرده به آلمان که این روزها همه دنیا آنها را می شناسند! اکنون آن پسر با لباس زرد کاشف واکسن کرونا است! آن دختر کوچک در بغل دختر خانم بزرگ، دندانپزشک معروفی در آلمان است! آن دختر با جوراب سوراخ شده هم، معروف ترین طراح مُد آلمان است! آرزوهای خودتان را دست کم نگیرید!👆