امپراطوری های بزرگ ترک

2
امپراطوری ‌ترکان
Open in app
امپراطوری های بزرگ ترک
347
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
امپراطوری های بزرگ ترک
531

وضعیت زنان در دوره ی صفوی.pdf

pdf
4.48 Mb
امپراطوری های بزرگ ترک
947
بیش از هزار سال است که شاعران بزرگ پارسی و ترکی، یاردل نواز و نیکو پیکر خود را به "تورک " تشبیه و همانند می کنند و او را از ته دل می ستایند، و این در تاریخ ادبیات جهان بی نظیر است.
امپراطوری های بزرگ ترک
285
روابط ایران و عثمانی بر اساس آرشیو وزارت خارجه ترکیه در دوره قاجار 👆
امپراطوری های بزرگ ترک
279

ARŞİV BELGELERİNDE OSMANLI İRAN İLİŞKİLERİ.pdf

pdf
129.82 Mb
امپراطوری های بزرگ ترک
277

بهاءالدین_اگل_امپراتوری_بزرگ_هون_(0).pdf

pdf
7.15 Mb
امپراطوری های بزرگ ترک
659

تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
5.27 Mb
امپراطوری های بزرگ ترک
70

چند واژه از زبان آینو و ترکی .pdf

pdf
172.352 Kb