آموزش ترکی آذربایجانی

44
آموزش زبان ترکی زبان ترکی تورک دیلی آنا دیلی azərbaycan türkçesi
Open in app
آموزش ترکی آذربایجانی
1604
“Biz Avrupalılar, yazı dahil pek çok kültürel unsuru Türklerden aldık ve medeniyetimizi bunun üzerine inşa ettik.” THOR HEYERDAHL (Norveç’li arkeolog, antropolog, bilim adamı)
آموزش ترکی آذربایجانی
3092
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
آموزش ترکی آذربایجانی
477

پیدایش الفبای رونیک ترکی.pdf

pdf
575.105 Kb
آموزش ترکی آذربایجانی
950

آذربایجان_ترانه_لری_میر_مهدی_اعتماد.pdf

pdf
5.58 Mb
آموزش ترکی آذربایجانی
504
نظریه " اورمو تئوری سی" پروفسور- دکتر فریدون آغاسی اوغلو Urmu teorisi 👆
آموزش ترکی آذربایجانی
1099
آثار پروفسور فريدون آغاسی اوغلو 👆 او ترکان را بومیان جنوب ارومیه ، شمال عراق و منطقه آناتولی می داند و نظریه به ارومیه تئوری سی مشهور است و نظریه آلتائیک بودن ترکان را با دلایل مختلف رد می کند.