ترکی یاد بگیریم

55
آموزش زبان ترکی آذربایجانی زبان ترکی آموزش زبان ترکی آموزش جامع زبان ترکی تورکی تورکجه تورکجه دانیشاق Turk dili turkce
Open in app
ترکی یاد بگیریم
128
زبان پیوندی یا چسبانشی زبانیست که به‌طور گسترده پیوستن (یا چسباندن) استفاده می‌کند: بیشتر واژگان از چسباندن تکواژها به یکدیگر ایجاد شده‌اند. این عبارت اولین بار توسط ویلهلم فون هومبُلت در ۱۸۳۶ جهت طبقه‌بندی زبانها از دیدگاه تک‌واژشناسی ارائه گردید. در یک زبان پیوندی، نمایه‌ها جداگانه، از دسته‌بندیهای مرتبط، یک به یک به پایه لغت افزوده می‌شود. نمونه‌هایی از زبانهای پیوندی (چسبانشی)ویرایش مثالهایی ...
ترکی یاد بگیریم
1424
Eski Türkler günümüzde futbol adı verilen oyunun bir benzeri olan “tepük” oyununu oynuyorlardı.. Tepük; tepmek, tekmelemek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Türkler, bu oyunu yalnız ayakla oynadıkları için bu adı vermişlerdir. Kaşgarlı Mahmud’a göre, kurşun eritilerek "ağırşak" (tekerleğe benzer yassı nesne) biçiminde dökülmesinden sonra üzerine keçi kılı veya benzeri yumuşak bir şeyle sarılarak ...
ترکی یاد بگیریم
1610
“Biz Avrupalılar, yazı dahil pek çok kültürel unsuru Türklerden aldık ve medeniyetimizi bunun üzerine inşa ettik.” THOR HEYERDAHL (Norveç’li arkeolog, antropolog, bilim adamı)
ترکی یاد بگیریم
1313
تشابه خط میخی سومری با خط اورخون _ یئنی سئی
ترکی یاد بگیریم
133
اصطلاحات شهرنشینی در ترکی باستان: Bark: ( کتیبه کول تیگین، بیلگه خاقان) سردابه، تربه، تیکیلی، باراک ، ائو Eb_eşik: ائو _ ائشیک Balık: بیلگه خاقان و کتيبه کول تیگین ) شهر Kuy: ( کتیبه یئنی سئی) ائو ، سرای Otağ: ( کتیبه یئنی سئی) اوتاق، ائو ، چادیر Örgi: تیکمک، هورمک، انشا ائتمک Örgin: سرای؛ قوناق اوتاغی Tam: ( کتیبه کول تیگین) دیوار ، دام
ترکی یاد بگیریم
135
مثال برای نفوذ واژگان ترکی در زبان آشوری باستان: Kadru : adj., wild , gorning (bull) ,impetuous , proud (deity or person) مقایسه کنید با کلمه ترکی « قودورqudur » به معنی هار ، سرکش ، نافرمان ، زرنگ و گستاخ قودورماق qudurmaq : هار شدن ، نافرمانی کردن ، طغیان کردن علیه کسی . Kadrûtu : aggressiveness قودور + پسوند قودورق : هار شده ، نافرمان ، مهار نشده. Kamāšu / kamāsu : to gather , to collect , to ...
ترکی یاد بگیریم
692
صرف ترکی محمد نظیف چاپ افغانستان سنه ۱۳۳۶ه.
ترکی یاد بگیریم
1154

ایران تورکلری نین اسکی تاریخی.pdf

pdf
22.31 Mb
ترکی یاد بگیریم
3097
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
ترکی یاد بگیریم
239

پیدایش الفبای رونیک ترکی.pdf

pdf
575.105 Kb
ترکی یاد بگیریم
953

آذربایجان_ترانه_لری_میر_مهدی_اعتماد.pdf

pdf
5.58 Mb
ترکی یاد بگیریم
1102
آثار پروفسور فريدون آغاسی اوغلو 👆 او ترکان را بومیان جنوب ارومیه ، شمال عراق و منطقه آناتولی می داند و نظریه به ارومیه تئوری سی مشهور است و نظریه آلتائیک بودن ترکان را با دلایل مختلف رد می کند.