شیرین سؤزلر

12
Public channel
Open in app
شیرین سؤزلر
2091
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
شیرین سؤزلر
754

علی ظفرخواه - آتا-بابالار دئییبلر.Pdf

Pdf
1.39 Mb
شیرین سؤزلر
1021

علی ظفرخواه - فولکلور وارلیغیمیز.pdf

pdf
17.42 Mb
شیرین سؤزلر
69

علی ظفرخواه - ائل بیلیگی ثروتیمیز.pdf

pdf
20.06 Mb