کتابخانه بزرگ ترکان

220
Turk books pdfکتاب های ترکی، تورکجه فارسی عربی انگلیسی گیاهان دارویی زبان های خارجی زبان ترکی آموزش زبان ترکی علمی ادبی تاریخی سیاسی گردشگری داستان büyük kitap evi
Open in app
کتابخانه بزرگ ترکان
257

حیات و اوقات سلطان محمود غزنوی.pdf

pdf
7.44 Mb
کتابخانه بزرگ ترکان
1129
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
کتابخانه بزرگ ترکان
218
قودتادغو بیلیک👆 ترکی استانبولی
کتابخانه بزرگ ترکان
228

Kutadgu-Bilig-Yusuf-Has-Hacip-Orjinal-Tam-Metin.pdf

pdf
1.72 Mb
کتابخانه بزرگ ترکان
99
چهار جلد دیوان لغات الترک 👆 ترکی آذربایجانی
کتابخانه بزرگ ترکان
206
دیوان لغات الترک ج۳👆 بزبان انگلیسی
کتابخانه بزرگ ترکان
197

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part III (3_3).pdf

pdf
39.51 Mb
کتابخانه بزرگ ترکان
190
دیوان لغات الترک ج۲👆 بزبان انگلیسی
کتابخانه بزرگ ترکان
187

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part II (2_3).pdf

pdf
61.76 Mb
کتابخانه بزرگ ترکان
187
دیوان لغات الترک ج۱👆 بزبان انگلیسی
کتابخانه بزرگ ترکان
189

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part I (1_3).pdf

pdf
17.47 Mb
کتابخانه بزرگ ترکان
512
کوروش و بنی اسرائیل از این تاریخ یعنی پس از فتح بابل است که کوروش تاجگذاری میکند و ادعای سلطنت مینماید. ابن خلدون گوید: «وانفرد کوروش بالملک علی فارس و ماذی...»۳۷ و طبری با تردید گوید:... «قال و لم یملک کیارش قط، و انما کان مملکا علی خوزستان و مایتصل بهامن ارض بابل من قبل کیقاوس...» ۳۸ مسعودی در این باب توضیح دیگری دارد و گوید: «و فی وجه آخر منالروایات، ان کورس کان ملکا برأسه لا من قبل بهمن.... و ...
کتابخانه بزرگ ترکان
365

رفیق اؤزدک - تورکون قیزیل کیتابی 2.pdf

pdf
6.27 Mb
کتابخانه بزرگ ترکان
97

پیدایش الفبای رونیک ترکی.pdf

pdf
575.105 Kb
کتابخانه بزرگ ترکان
335

آذربایجان_ترانه_لری_میر_مهدی_اعتماد.pdf

pdf
5.58 Mb
کتابخانه بزرگ ترکان
83

ایروان_یک_ولایت_مسلمان_نشسن_بود_سردارنیا.pdf

pdf
5.85 Mb
کتابخانه بزرگ ترکان
250

بابُرنامه (واقعات کابل).pdf

pdf
12.31 Mb
کتابخانه بزرگ ترکان
445
آثار پروفسور فريدون آغاسی اوغلو 👆 او ترکان را بومیان جنوب ارومیه ، شمال عراق و منطقه آناتولی می داند و نظریه به ارومیه تئوری سی مشهور است و نظریه آلتائیک بودن ترکان را با دلایل مختلف رد می کند.
کتابخانه بزرگ ترکان
85

در مرد ژن R1a ترکان و گسترش آن از آناتولی به دیگر نقاط.PDF

PDF
295.908 Kb
کتابخانه بزرگ ترکان
388

ترک در اشعار رودکی و حافظ.PDF

PDF
230.976 Kb