گیاهان دارویی و طب سنتی

99
گیاهان دارویی گیاهان شفابخش شفا با گیاهان دارویی گیاهان دارویی آذربایجان شرقی و غربی درمان با گیاهان bitkiler ile tedavi
Open in app
گیاهان دارویی و طب سنتی
145
گیاهان دارویی در عجب شیر☝️
گیاهان دارویی و طب سنتی
86
گیاهان دارویی - بیتگی لر ؛ نسترن : گیلدیک گزنه : گیجیرتیکان بومادران : بؤیمه‌درن ؛ یارا اوتو؛ قان قوروتان آویشن : کهلیک اوتو؟ کاکوتی: کهلیک اوتو پونه : یارپیز شاهی : بولاق اوتی شاتره :آجی تره کاسنی : چیرتیق چوپی درمنه : یوشان پنیرک : امه‌کؤمه‌جی/امن‌کؤمه‌جی گل گاوزبان : سوْرما گولو/سوْمورغان گولو/سیغیر دیلی بابونه : به‌به‌نک خاکشیر : شیورن کلاه عموحسن : چوبان یاستیغی رزماری : قارغا دیلی ...
گیاهان دارویی و طب سنتی
104
گیاهان در کتاب دیوان لغات الترک محمود کاشغری 👆
گیاهان دارویی و طب سنتی
97

0001-(12)Divanda botanik terimleri.pdf

pdf
330.991 Kb
گیاهان دارویی و طب سنتی
108

_اصطلاحات_طبی_دیوان_ناصر_خسرو.pdf

pdf
668.959 Kb
گیاهان دارویی و طب سنتی
124
۱۱۱- قیرخ بوروم، گِچی اوتو، آت قویروغو: دم اسب ۱۱۲- قَزاَیاغی (قازاَیاغی): پای غازی، غازپا ۱۱۳- قزیل گول: گل محمدی، گل گلاب ۱۱۴- قلمه: تبریزی ۱۱۵- قَمیش: نی ۱۱۶- قوزی قولاغی: گاوزبان بدل (ایتالیایی) ۱۱۷- قوش اَبَّیی، خرمن اوتو: علف هفت‌بند ۱۱۸- قی نَنَه دیلی: کاکتوس راکتی ۱۱۹- قیندیرقا: سازو ۱۲۰- قیزلار اوشقونو: گیاهی شبیه اسپند ۱۲۱- قیلپین: جومیش (علف پشمکی) ۱۲۲- کاوار (سوزی): تره ۱۲۳ ...
گیاهان دارویی و طب سنتی
86
۵۱- جین جیلن (جین جیلم): علف جوجه ۵۲- جَیَن: جگن ۵۳- جین قارپیزی: کَوَر، هندوانه ابوجهل ۵۴- چاتلانقوش، آغ ساقیزی، پیرآغاجی: بنه ۵۵- چاققیر تیکانی: گل گندم چمنزار ۵۶- چالی: سنجد تلخ ۵۷- چای آلاغی: مرزنگوش ۵۸- چای دوویسی (آش دووسی): برنج گرده، برنج چلیپا ۵۹- چاییر: مرغ ۶۰- چوبان یاستیغی: کلاه میرحسن ۶۱- چیتدیخ (چیرتدیق): کاسنی ۶۲- خانم سالّاندی، قیرمیزی پاچا، قاراگُز: تاج خروس ۶۳- ختمی گ ...
گیاهان دارویی و طب سنتی
86
اسامی گیاهان به تورکی ۱- آت قویروغو: دم اسب - بهمن (شال دم) ۲- آجی بی­آن: تلخه بیان ۳- آغ اُت، وَلَه میر: یولاف وحشی ۴- آلا قانقال (آلا قالقان): کنگر صحرایی ۵- اَستوقودوس: اسطوخودوس ۶- اِشَّک خشخاشی: ورث ۷- اِشّک/سَبَرگه یونجاسی، ساری یونجا: یونجه زرد ۸- اَمَن کُومَنجی (دوگمَچَه): پنیرک ۹- اوزَرّلیک: اسپند ۱۰- اوش قولاخ، سَبَرگَه: شبدر ۱۱- اوشقون: ریواس ۱۲- اَوَلیک: ترشک مواج ۱۳- ایپ ...
گیاهان دارویی و طب سنتی
83

Kutadgu Bilig de Bitki Adları.pdf

pdf
2.07 Mb
گیاهان دارویی و طب سنتی
421

Lügat-i Müşkilât-ı Eczâ da Türkçe Bitki Adları.pdf

pdf
225.689 Kb
گیاهان دارویی و طب سنتی
99

رساله ذهبیه امام رضا.pdf

pdf
709.305 Kb
گیاهان دارویی و طب سنتی
90

Utku Işık - Karahanlı Türkçesinde Tıp Terimleri.pdf

pdf
1.37 Mb
گیاهان دارویی و طب سنتی
94

Eski_Anadolu_Türkçesiyle_Yazılmış_Tıp_Metinlerindeki_İki_Ter.pdf

pdf
360.094 Kb
گیاهان دارویی و طب سنتی
96

سه نوشیدنی چربی سوز و خارق العاده.pdf

pdf
1.63 Mb
گیاهان دارویی و طب سنتی
239

تطبیق_نام_های_کهن_گیاهان_دارویی.pdf

pdf
11.73 Mb
گیاهان دارویی و طب سنتی
101

گیاه و گیاه درمانی.pdf

pdf
1.36 Mb
گیاهان دارویی و طب سنتی
101

Eski_Anadolu_Türkçesiyle_Yazılmış_Tıp_Metinlerindeki_İki_Ter.pdf

pdf
360.094 Kb
گیاهان دارویی و طب سنتی
260

نمادها_و_رمزهای_گیاهی_در_شعر_فارسی.pdf

pdf
9.38 Mb
گیاهان دارویی و طب سنتی
129

گیاهان منطقه برچلو.pdf

pdf
738.678 Kb
گیاهان دارویی و طب سنتی
208
🔴خواص دارویی چغندر:مصرف چغندر بیماری جذام را از بین می‌برد-چغندر، عقل را زیاد می‌کند-شیره چغندر یکی از بهترین شیره‌های سبزی است که به ساختن گلبول‌های قرمز خون کمک می‌کند.
گیاهان دارویی و طب سنتی
1274
فرهنگ تصویری گیاهان کردی ، فارسی ، انگلیسی ، ترکی استانبولی👆
گیاهان دارویی و طب سنتی
180

نشریه ی توتون و تنباکو جامع.pdf

pdf
3.16 Mb
گیاهان دارویی و طب سنتی
238

گیاه_باستان_شناسی_در_باستان_شناس.pdf

pdf
1.28 Mb
گیاهان دارویی و طب سنتی
719
فرهنگ پسوند و پیشوند های پزشکی👆
گیاهان دارویی و طب سنتی
304
داروهای گیاهی بومیان آمریکا👆 انگلیسی
گیاهان دارویی و طب سنتی
757
گیاهان دارویی ج5، علی زرگری👆
گیاهان دارویی و طب سنتی
689
گیاهان دارویی ج4، علی زرگری👆
گیاهان دارویی و طب سنتی
661
گیاهان دارویی ج3، علی زرگری👆
گیاهان دارویی و طب سنتی
279
گیاهان دارویی ج2، علی زرگری👆
گیاهان دارویی و طب سنتی
648

گیاهان دارویی ج2 زرگری.pdf

pdf
27.55 Mb
گیاهان دارویی و طب سنتی
634
گیاهان دارویی ج1، علی زرگری👆
گیاهان دارویی و طب سنتی
639

گیاهان دارویی ج1 زرگری.pdf

pdf
25.56 Mb
گیاهان دارویی و طب سنتی
646
نام گیاهان دارویی در ترکی آذربایجانی نسترن 👈🏻 گیلدیک / ایت بورنو گزنه 👈🏻 گیجیرتکان / گیجیتکن بومادران 👈🏻 بویما، بویمَدَرن آویشن، کاکوتی👈🏻 کهلیک اوتو پونه 👈🏻 یارپیز شاهی 👈🏻 بولاغ اوتو شاهتره 👈🏻 آجی تره کاسنی 👈🏻 چیرتیق چؤپۆ درمنه 👈🏻 یووشان پنیرک 👈🏻 همَکۆمنجی، اَمن کۆمَن جی گاوزبان 👈🏻 سورمه، سورما گۆلۆ بابونه 👈🏻 ببنک، بابانک خاکشیر 👈🏻 شۆوَرَن کلاه عموحسن 👈🏻 چوبان یاستیقی ...
گیاهان دارویی و طب سنتی
519
بعضی خسته لیک لرین معالجه سینده بیتگی لرین شفا وئریجی👆 رولو