thirrjeprofetike

105
Public channel
Open in app
thirrjeprofetike
437
Ndoshta nuk mundemi që t'i mbajmë mend emrat e produkteve... Lehtsimi është më poshtë si vijon... BarKodi i Produkteve Françeze fillon që nga numri 300 e deri në Numrin 379...
thirrjeprofetike
380
#Bojkot Ess Selamu Alejkum!!! Vëllezër dhe motra në Islam, më lart i keni fotot e produkteve franceze, ju lusim që për Hir të Allahut, të fillojmë me bojkotim ndaj këtyre produkteve, mos e anashkaloni e as mos mendoni qe nuk është asgjë, ndoshta nuk mund që të bëhemi të gjith si Abdullah Shishani Allahu e pranoft, por të paktën të mundohemi me bojkot le ta sheh ALLAHU se në cilën anë jemi, dhe s ...
thirrjeprofetike
156
Kush nuk ka takime të rregullta me Kur'anin, do të ketë probleme të rregullta me shejtanin!
thirrjeprofetike
136
Ata në vendin më të pastër të tokës; Kiblen e Muslimanëve, lejuan dhe bënë hallall sendet që All-llahu i ndaloi, edhe atë me krenari se të gjitha këto i cilësojnë se janë hallall e kjo si shtesë në kufrin e tyre. #thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
406
La Haule Ue La Kuwwette Ila Bilah.... #Gjermani: Një grua muslimane e mbuluar 41 vjeçare, e cila ishte me fëmijët e saj, u sulmua nga një qytetar i moshuar në një dyqani pajisjesh (Buamarkt) të Shtunën pasdite nga një gjerman me fyerje dhe etiketime duke i thënë se je terroriste, gruaja e bin Laden, shko tek Muhammedi yt, llum dhe vrasëse. Të punësuarit aty e larguan nga dyqani Muslimanen dhe e ...
thirrjeprofetike
159
E kush është më zullumqarë se ai që këshillohet me ajetet e Zotit të vet, e pastaj u kthyen shpinën atyre? Ne me siguri do të hakmirremi kundër kriminelëve. -Surah As-Sajdah, Ayah 22
thirrjeprofetike
244
Ai që thotë nesër do ta fali Namazin, ai në syt e mi është më kafir se gomari. 📎 Abdullah ibn Mubarek [İbn Batta,el İbanetu'l Kubra 2/117]
thirrjeprofetike
207
Abdullah Ibn Mes'udi رضي الله عنه transmeton nga I Dërguari i Allahut Muhammedi ﷺ se ka thënë: "Do të vijë koha ku njerëzit do të recitojnë Kur'an dhe do të përpiqen në adhurim, por do të shoqërohen me bida'atgjinj dhe do të bëjn shirk aty ku as nuk shpresojnë, të cilët recitimin dhe punën e bëjn me pagesë, dhe dunjanë e blejnë nëpërmjet Dinit, ata janë pasuesit e Dexhxhallit të verbër!" I thash ...
thirrjeprofetike
187
Gjëja që ti largon dhembjet dhe mërzitë është lidhja me All-llahun ﷻ. Hoxhë Bajram Beluli
thirrjeprofetike
167
- Përderisa njeriu të drejtën e gjykimit nuk ia jep vetëm Allahut, nuk quhet se e ka mohuar tagutin. 📎 Ibn Kajjim el Xheuzi [Tarik al Hixhratejn 73]
thirrjeprofetike
186
Është e frikshme të kuptosh që vetëm në një sekondë të ndarë mund të bëhesh vetëm një kujtim.
thirrjeprofetike
185
Bëhu me Allahun i pastër dhe mos u brengos!
thirrjeprofetike
200
Bëhu me Allahun i pastër dhe mos u brengos!
thirrjeprofetike
458
Urim i veqantë për vëllezërit të cilët natën dhe ditën thërrasin në rrugën e Allahut dhe i mbushin rrjetet sociale me fjalë të mira dhe këshilla nga dijetarët tanë. Gjithashtu edhe për ju o vëllezër të mediave Allahu ju dhashtë qëndrueshmëri dhe sinqeritet për punën e palodhshme. ALLAHU JU BEKOFTË 💟
thirrjeprofetike
221
Thirrje Profetike ju uron festën e Kurban Bajramit të gjithë besimtarëve❤
thirrjeprofetike
175
Këshillë për ata që nuk mundën të agjërojnë këtë ditë të madhe, mos e nënvlerësoni dhënien e ushqimit agjëruesve, ndoshta Zoti ynë, Mëshiruesi ju bashkon në shpërblim me agjëruesin dhe ju mbulon me mëshirën e Tij.
thirrjeprofetike
660
... me votime apo me strategji të tjera të thurura nga askush tjetër veçse Iblisi. Me të vërtetë që ne jemi njerëz që nuk kuptojmë pothuajse asgjë, nëse ne mendojmë se All-llahu do ta thyej premtimin e vet, dhe do të filloj të na mbështesë neve dhe të na japë sukses neve në një rrugë, tjetër lloj nga rruga e Pejgamberit ﷺ dhe Sahabëve! Dhe vetëm me All-llahun është ndihma dhe suksesi!
thirrjeprofetike
577
Rikthimi i krenaris së humbur! Rikthimi i krenaris është shumë i lehtë, dhe çlirimi i tokave të Muslimanëve është gjithashtu e lehtë! Mjafton të ndjekim shembullin e Sahabëve, hixhret, xhihad, = fitore e vogël ose e madhe (Fitore në dunja, ose vdekje si Shehid). Ky ishte shembulli i Sahabëve, dhe 70% e tyre vdiqën në fushbeteja! Po ku është problemi pra? Pse kemi kaq shumë vite edhe vite që ...
thirrjeprofetike
743
Çudi, uAllahi çudi! Se si demokrati i fëlliqur ka të drejtë të don dhe urren për hirë të partisë dhe njësuesi i Allahut nuk ka drejtë të urren dhe të xhelozon për hirë të Zotit të botërave, dhe se menjëherë ai (njësuesi) shpallet i "manipuluar" nga ide "ekstreme" të cilat janë shkak për përçarjen e familjeve dhe prishjen e rendit. E kur atyre u thuhet: “Mos bëni ç’rregullira në tokë”! Ata thonë ...
thirrjeprofetike
172
“dhe Allahu kurrë nuk do t’u japë mohuesve pushtet mbi besimtarët.” En-Nisa, 141.
thirrjeprofetike
486
Unë e kryta obligimin tim si musliman (mohimin e tagutit), kryeje dhe ti. Realizo ëndrrën, nxito drejtë xhennetit të Allahut. #thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
691
Pasha Allahun ata duar që i ngrisim në tekbiret tona në namaz, asnjëherë nuk do ngriten për partitë e tagutit. (edhe nëse të humburit nga "imamët" i kan lyer me ngjyrë të Islamit) #thirrjeprofetike
thirrjeprofetike
434
#JO_sepse ne #Nuk_mundemi dhe KURRË, ASNJËHERË #Nuk_është_koha 🍀 që ne të adhurojmë dhe t'i nënshtrohemi dikujt tjetër përveç Allahut 🍀 që ne të pranojmë ose të lejojmë #ligj apo #kushtetutë tjetër përveç Kuranit 🍀 që ne të ndjekim #rrugë tjetër, përveç rrugës së të Dërguarit të Allahut 🍀 që ne të pranojmë #fe tjetër përveç Islamit A.I.
thirrjeprofetike
522
#Urgjente | Rasti në fjalë është vërtetuar, andaj, kush të mundet, le të ndihmoj; Allahu e shëroftë vajzën dhe ia lehtësohtë familjes! [Kush e gjenë se mundet me kontribu, le t'i shënoj motrës përmes FB së saj (le të kontakoj gjinia femërore)]
thirrjeprofetike
424
Allahu ia mundësoftë motrës qe të gjen Donator!!! Së paku mos e harroni në dua të juaja që Allahu të ia cakton ndonjë donator!!! AllahumeAmin!!!
thirrjeprofetike
206
Meseleja e dytë:​ Definimi i anuluesit, në aspektin gjuhësorë, thotë në "el-Mufradet", d.t.th. zgjerim dhe lirim i nyjes në ndërtim dhe në litarë, ndërsa thotë "el-Misbah" (Nakadtu el-hable) d.t.th. e lirova litarin, d.m.th. e zgjidha atë, dhe (intekade el-xherhu) nënkupton që u shpërfaq plaga, d.m.th. përkeqësohet (plaga), si dhe përdoret për ta shpërfaqë kotësinë, p.sh. (intekadat et-taharatu) ë ...
thirrjeprofetike
243
Lavdërimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botëve, paqja, bekimet dhe shpëtimi qofshin mbi të Dërguarin dhe Pejgamberin mëfisnik, të Dërguarin tonë Muhammedin sal’lAllahu alejhi uesel-lem, si dhe mbi familjen dhe shokët e tij të ndershëm. Thotë Shejhu i nderuar Ali ibn Hudejr el-Hudejr: Meselja e parë:​ Kësaj fletushke i është vërë emri, Anuluesit (prishësit) e Islamit. ⬇️
thirrjeprofetike
432
Përgëzime për ata të cilët u quajtën të çmendur për shkak se e jetuan jetën siq ka thënë Allahu dhe i Dërguari i Tij ﷺ.