Mbroje Ummetin

56
Public channel
Open in app
Mbroje Ummetin
19
Vëllezër dhe motra #Protesta jone duhet të jetë nga të gjithë besimtarët dhe familjet tona, ku të kërkojm të drejtën tonë si muslimane: Të dërgojmë ushtrinë tonë nga mesi ynë për ti ndihmuar muslimanët në Palestinë, kundër zionistëve çifutë. Ķërkesa e dytë e jona duhet të jetë: që tagutat shqiptarë të ndalojnë dergimin e ushtrise së tyre në (NATO) në tokat islame kunder muslimanëve. MALLKIMI I ALL ...
Mbroje Ummetin
13
🏴 #KY HILAFET E ZGJOI UMMETIN ISLAM NGA GJUMI DHE I NGJALLI ZEMRAT E VDEKURA🏴 KY HILAFET I MËSOI DJEMTË DHE I BËRI BURRA SIKUR SAHABËT E NDERUAR🏴 KY HILAFET I DALLOI EHLI SUNNETET NGA HIPOKRITËT DHE TRADHËTARËT🏴 KY HILAFET E LUFTOI MBARË BOTËN E KUFRIT DHE KUFARET PA DALLIM🏴 KY HILAFET I DALLOI POPUJT E TERBUAR🏴 KY HILAFET I MESOI GRATË TË BËHEN SAHABESHA DUKE LUFTUAR SI LUANESHA🏴 KY HILAFE ...
Mbroje Ummetin
19
-Ata ghurabat (të huajt) jetojnë në këtë botë me trupat tyre, por shpirtërat e tyre janë lidhur me cështje qiellore.
Mbroje Ummetin
31
Një çifut shkruan: -Bashar el Assadi nuk e ka ndezur as edhe një fishekzjarrë (kundër nesh). Nasrallah (udhëheqës i Huzbushejtanit në Liban) i ka burgosur ata të cilët sulmuan me raketa në det (ku është stacionuar marina izraelite). -Ushtrija libaneze është duke i ndaluar protestuesit që ta kalojnë kufirin tonë. -Mbreti Jordanez ka hapur zjarr kundër atyre të cilët u munduan që ta kalojnë kufirin ...
Mbroje Ummetin
24
VALLAHI JO VETËM AKSA DUHET ÇLIRUAR NGA ÇIFUTËT E MALLKUAR, POR EDHE QABJA E BEKUAR NË MEKË NGA HIPOKRITËT DHE TRADHËTARËT E UMMETIT ISLAM ALLAHU I FORCOFTË MUXHAHIDAT TË VENDOSET LIGJI I ALLAHUT NË TOKË DHE TË PASTROHEN XHAMITE E SHENJTA NGA KUFRI DHE TRADHTARËT. AMIN
Mbroje Ummetin
22
Kush do ta çliroj tokën e bekuar të #El_Aksas! Duke shikuar që disa njerëz po publikojnë foto të ushtrive turke apo arabe themi se këto ushtri nuk janë tjetër përpos ushtri të urryera dhe të mallkuara nga Allahu Azeu Xhel,pasi këto ushtri janë vetëm zbatues të kushteve jahudite. Po kush do ta çliroj Aksan le të shikojm atë që thot Allahu në sure Asra :"E kur të bëni shkatërrimin e dytë ,Ne ju ...
Mbroje Ummetin
25
Mallkimi i Allahut qoftë mbi ju o jehudë.!
Mbroje Ummetin
25
Shumica "Hoxhallarve" thrasin tek vetja e jo në "Sheriatin e Allahut "
Mbroje Ummetin
23
#Hajj Alel Xhihad☝🏴 Erdhi koha që munafikët e ummetit të shkunden nga gjumi i hipokrizisë!! GHURABA🏴
Mbroje Ummetin
22
Vëllezër dhe motra, o ju që luftoni për çështjen e Allahut, dijeni se ju jeni nën shoqërinë e melekëve të Allahut që luftojnë së bashku me juve për çështjen e Allahut kundër kufrit dhe kufarëve. #Mos u frikësoni o vëllezërit e mi. Ju jeni të zgjedhurit në ktë çështje nga Sunduesi i Qiejve dhe i tokës. #Ju jeni të dashurit e Rabbil Aleminit☝ #Luftoni me drejtësi dhe guxim te patundur kunder armiqve ...
Mbroje Ummetin
19
1219. Aishja r.a. tregon: "Kur i Dërguari i Allahut a.s. u kthye nga beteja ditën e luftës së Hendekut, ai i hoqi armët dhe u la. Pastaj i erdhi Xhibrili a.s. me kokën të mbushur me pluhur dhe i tha: "I ke hequr armët?! Për Allah! Unë akoma nuk i kam hequr armët e mia!" I Dërguari i Allahut a.s. e pyeti: "Po ku (do të shkojmë tani)?" Xhibrili a.s. i tha: "Ja, atje",- duke i bërë me shenjë për te ...
Mbroje Ummetin
17
1218. Ebu Musa r.a. tregon: "Një burrë shkoi te Pejgamberi a.s. dhe e pyeti: "Midis dikujt që lufton për plaçkë lufte, dikujt që lufton për famë dhe dikujt që lufton për t'u dukur, cili lufton për Çështjen e Allahut?,/ Pejgamberi a.s. i tha: "Ai i cili lufton që fjala e Allahut (Feja e Allahut, Islami, Besimi i pastër Islam në një Zot të Vetëm) te jetë mbi gjithçka. Ky, pra, është ai që lufton vë ...
Mbroje Ummetin
19
Allahu i pranoftë shehidat e ummetit islam dhe i gradoftë me Xhennetet e Firdeusit AMIN
Mbroje Ummetin
19
1217. Enesi r.a. tregon se Umm Rubeji r.a., nëna e Haritha Ibn Surakas r.a., erdhi te Pejgamberi a.s. dhe i tha: "O Pejgamberi i Allahut, a do të më tregosh për Harithën?" Ai ishte nga ata që u vranë (dëshmorë) Ditën e Bedrit, i goditur nga një shigjetë e panjohur. Ajo shtoi: "Në qoftë se ai është në Xhenet, do të jem e qetë, e po të jetë ndryshe do të qaj hidhur për të." Ai a.s. i tha: "O nëna e ...
Mbroje Ummetin
15
1216. Berau r.a. tregon: "Një burrë i mbuluar me përkrenare hekuri shkoi te Pejgamberi a.s. dhe i tha: "O i Dërguari i Allahut! A të luftoj apo të hyj në Islam më parë?" Pejgamberi a.s. i tha: "Më parë prano Islamin, pastaj lufto!" Kështu, ai pranoi Islamin, shkoi në luftë dhe ra dëshmor. I Dërguari i Allahut a.s. tha: "Punoi pak dhe u shpërblye shumë." (2808)
Mbroje Ummetin
15
1215. Zejd Ibn Thabit r.a. tregon: "Kur Kurani u mblodh (në një vëllim të vetëm) nga shumë shkrime, një nga ajetet e sures Ahzab (nr.33) mungonte. Unë e kisha dëgjuar atë ajet ta këndonte i Dërguari i Allahut a.s. dhe nuk munda ta gjej, përveçse te Huzeime Ibn Thabit ensariu. Ky ishte një burrë, dëshminë e të cilit i Dërguari i Allahut a.s. e kishte vlerësuar të barabartë me dëshminë e dy burrave ...
Mbroje Ummetin
16
1214. Enesi r.a. tregon: "Xhaxhai im Enes Ibn Nadr nuk mori pjesë në Luftën e Bedrit. Ai tha: "O i Dërguari i Allahut (a.s.)! Unë kam munguar në betejën e parë që ju luftuat kundër paganëve. Nëse Allahu më sjell një rast që t'i luftoj paganët, padyshim që Allahu do të më shohë si (me sa trimëri) do të luftoj." Ditën e Uhudit, kur muslimanët kthyen shpinën dhe ia mbathën, ai tha: "O Allah! Të kërk ...
Mbroje Ummetin
18
1213. Ebu Hurejra r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: "Për Atë, në duart e të Cilit është shpirti im! Kush plagoset në Çështjen e Allahut - dhe Allahu e di më mirë se kush plagoset për Çështjen e Tij - do të vijë Ditën e Kiametit me plagët ngjyrë gjaku dhe me erën e miskut." (2803)
Mbroje Ummetin
18
1212. Xhundeb Ibn Sufjan r.a. tregon se, në një nga betejat e shenjta, të Dërguarit të Allahut iu plagos një gisht dhe i kulloi gjak. Ai a.s. tha: "Je veçse një gisht që kullon gjak dhe ajo (plagë) që more është për Çështjen e Allahut." (2802)
Mbroje Ummetin
16
1211. Enesi r.a. tregon: "Pejgamberi a.s. dërgoi shtatëdhjetë burra nga fisi Beni Sulejm te fisi Beni Aamir. Kur ata mbërritën atje, daja im u tha: "Unë po shkoj përpara jush dhe, në qoftë se ata më lejojnë mua të njoftoj mesazhin e të Dërguarit të Allahut a.s. (kjo do të jetë shumë mirë), përndryshe të më qëndroni pranë." Kështu, ai shkoi përpara tyre dhe paganët (e fisit Aamir) i dhanë atij bes ...
Mbroje Ummetin
12
1210. Enesi r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Në qoftë se një hyri, nga banorët e Xhenetit, do t'i shfaqej banorëve të tokës, ajo do ta ndriçonte gjithë hapësirën mes qiellit dhe tokës me dritë edhe do ta mbushte atë me erë të mirë, ndërsa shamia në kokën e saj është më e mirë dhe më me vlerë se dynjaja dhe gjithë ç'ka në të." (2796)
Mbroje Ummetin
12
1209. Ebu Hurejra r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Një vend i vogël në Xhenet sa harku i krahut tuaj, është më i mirë dhe më i vlefshëm sesa gjithë ajo (botë) ku lind dhe perëndon dielli,/. Pastaj shtoi: "Një përpjekje e vetme (në luftë) për Çështjen e Allahut, paradite ose pasdite, është më e mirë dhe më me vlerë sesa gjithë ajo (botë) ku lind dhe perëndon dielli." (2793)
Mbroje Ummetin
13
1208. Enes Ibn Malik r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Një përpjekje e vetme (në luftë) për Çështjen e Allahut paradite ose pasdite qoftë, është më e mirë dhe më e vlefshme se kjo botë dhe gjithçka që ndodhet në të." (2792)
Mbroje Ummetin
13
Treguesi i dytë i hadithit shton: "Më duket se Pejgamberi a.s. tha edhe se: "Përmbi të (Firdeusin) është Arshi i të Gjithëmëshirshmit (Allahut) dhe prej andej vërshojnë lumenjtë e Xhenetit." (2790)
Mbroje Ummetin
14
(dhe që do të shkaktojë vdekje të madhe) si epidemia që u bie dhenve, pastaj shtimi i pasurisë aq sa, po t'i jepen dikuj edhe njëqind dinarë, prapëseprapë nuk do të jetë i kënaqur, pastaj një sprovë e madhe (fitne) së cilës nuk do t'i shpëtojë asnjë shtëpi arabe (do të hyjë në çdo shtëpi të tyre), pastaj një armëpushim mes jush dhe Beni Esfer- ëve (bizantinëve) të cilët do t'ju tradhëtojnë dhe do ...
Mbroje Ummetin
16
› 1340. Ebu Humeid Saidiu r.a. tregon: "Ishim me Pejgamberin a.s. në fushatën e Tebukut. Mbreti i Ejles i dhuroi Pejgamberit a.s. një mushkë të bardhë dhe një xhybe. Pejgamberi a.s. i shkroi atij një marrveshje paqeje, duke i lënë atij sundimin mbi vendin e vet." (3161) URL: http://www.buhariu.com/buhariu/?h=1340 Dërgoje në Facebook › 1341. Abdullah Ibn Amri r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka ...
Mbroje Ummetin
13
› 1338. Amr Ibn Aufi, i cili ka qenë aleat i fisit Beni Amir dhe pjesëmarrës në luftën e Bedrit, tregon se i Dërguari i Allahut a.s. dërgoi Ebu Ubejde Ibn Xherrahun në Bahrejn për të mbledhur taksën e xhizjes. Atëkohë i Dërguari i Allahut a.s. kishte vendosur paqë tashmë me popullin e Bahrejnit dhe kishte emëruar si sundues të tyre Ala Ibn Hadrainiun. Kështu, kur Ebu Ubejde u kthye me paratë nga ...
Mbroje Ummetin
13
› 1332. Enesi r.a. tregon se, kur Allahu i dhuroi të Dërguarit të Tij pasuri nga fisi Havazin, si plaçkë të fituar pa luftë, ai filloi t'u japë disa Kurejshëve deri në njëqind deve për njeri. Atëherë disa ensarë thanë për të Dërguarin e Allahut a.s.: "Allahu e faltë të Dërguarin e Tij! Po u jep kurejshëve dhe po na lë neve, ndërkohë që shpatat tona akoma po pikojnë gjak (nga lufta me femohuesit) ...
Mbroje Ummetin
12
ai e mblodhi plaçkën e luftës dhe erdhi zjarri për ta djegur, por nuk e dogji.Ai u tha (njerëzve të tij): 'Disa nga ju kanë vjedhur diçka nga plaçka e luftës, prandaj nga çdo fis duhet të vijë nga një përfaqësues për të më dhënë mua besën duke shtrënguar duart me mua. Kështu bënë dhe dora e njërit mbeti e ngrirë në dorën e Pejgamberit të tyre. Pastaj Pejgamberi i tha këtij përfaqësuesi: 'Vjedhja ë ...
Mbroje Ummetin
13
AJETE DHE HADITHE SAHIH BUHARI 1317. Kabi r.a. tregon se, sa herë që kthehej paradite nga udhëtimi, Pejgamberi a.s. hynte në xhami dhe falte dy rekatë para se të ulej. (3088) URL: http://www.buhariu.com/buhariu/?h=1317 Dërgoje në Facebook › 1318. Umeri r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: "Pasuria jonë (e të gjithë Pejgamberëve) nuk trashëgohet: gjithçka që lëmë mbrapa duhet ...
Mbroje Ummetin
12
1206. Ebu Hurejra r.a. tregon se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut a.s. të thotë: "Shembulli i luftëtarit për Çështjen e Allahut - dhe Allahu e di më mirë se kush lufton për Çështjen e Tij - është si shembulli i atij që agjëron dhe falet paprerë. Allahu garanton se do ta fusë atë në xhenet, në qoftë se ai vritet, ose do ta kthejë atë shëndoshë e mirë me shpërblime të mëdha dhe/ose me plaçkë luf ...
Mbroje Ummetin
14
1205. Ebu Said Hudriu r.a. tregon: "Dikush pyeti: "O i Dërguari i Allahut! Kush është më i miri i njerëzve?" I Dërguari i Allahut a.s. u përgjigj: "Besimtari që lufton për Çështjen e Allahut me jetën dhe me pasurinë e tij." Ata e pyetën: "Cili vjen pastaj?" Ai u përgjigj: "Besimtari që rri në një luginë të vetmuar, duke adhuruar Allahun dhe duke i lënë njerëzit të qetë nga të këqijat e tij." (278 ...
Mbroje Ummetin
13
1204. Ebu Hurejra r.a. tregon: "Një burrë shkoi tek i Dërguari i Allahut a.s. dhe i tha: "Më udhëzo për një vepër që të jetë me vlerën e xhiliadit (në shpërblim)." Ai a.s. i tha: "Unë nuk mund të të gjej vepër tjetër të tillë",- pastaj shtoi: "A mundesh ti, ndërkohë që luftëtari musliman ka shkuar për xhihad, të hysh në xhaminë tënde, të falesh pandërprerë dhe të agjërosh pandërprerë pa e prishur ...
Mbroje Ummetin
12
1347. Ibn Mesudi dhe Enesi r.a. tregojnë se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Çdo tradhtar do të ketë një flamur Ditën e Kiametit." Një nga përcjellësit e dytë të hadithit thotë se atij do t'i vendoset një flamur, ndërsa tjetri thotë se do të tregohet Ditën e Kiametit dhe tradhtari do të njihet nga flamuri (shenja treguese etj.) që i është vënë. (3186, 3187)
Mbroje Ummetin
12
1346. Saidi r.a. tregon se Ebu Hurejra r.a. u tha një herë njerëzve: "Si do të jetë gjendja juaj kur nuk do të merrni as dinar, as dirhem (si taksë nga dhimmitë)?" Për këtë dikush e pyeti: "Si e di ti që do të ndodhë një gjë e tillë, o Ebu Hurejra?" Ai u përgjigj: "Po, (betohem) për Atë në Duart e të Cilit është jeta e Ebu Hurejras! Këtë gjë unë e di nga fjala e të vërtetit dhe nga i frymëzuari i ...
Mbroje Ummetin
11
1345. Auf Ibn Maliku r.a. tregon: "Gjatë fushatës së Tebukut shkova te Pejgamberi a.s., kur ai ishte ulur nën një tendë lëkure. Ai a.s. më tha: "Numëro gjashtë shenja, të cilat do të tregojnë afrimin e Orës së fundit (Kiametit): vdekja ime, pastaj rënia e Jerusalemit në duart e muslimanëve, pastaj një epidemi që do t'ju bie (dhe që do të shkaktojë vdekje të madhe) si epidemia që u bie dhenve, pas ...
Mbroje Ummetin
9
1344. Aishja r.a. tregon se një herë Pejgamberit a.s. i patën bërë magji, aq sa atij i dukej se kishte bërë veprime që në të vërtetë nuk i kishte bërë. (3175)
Mbroje Ummetin
10
1343. Sehl Ibn Ebi Hathma r.a. tregon: "Abdullah Ibn Sehbi dhe Muhejjisa Ibn Mesudi r.a. u nisën për në Hajber, banorët e të cilit atë kohë kishin marrëveshje paqeje me muslimanët. Ata u ndanë dhe më vonë Muhejjisa gjeti Abdullah Ibn Sehlin të vrarë e të mbytur në gjak. Ai e varrosi atë dhe u kthye në Medine. Pastaj Abdurr-Rrahman Ibn Sehli, Muhafisa dhe Huvejjisa, djemtë e Mesudit, shkuan te Pej ...