کتب تاریخی pdf

80
تاریخ ترکان ایران و جهان تاریخ باستان تاریخ ایران تاریخ جهان تاریخ tarixi kitablar
Open in app
کتب تاریخی pdf
328
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
کتب تاریخی pdf
370
کوروش و بنی اسرائیل از این تاریخ یعنی پس از فتح بابل است که کوروش تاجگذاری میکند و ادعای سلطنت مینماید. ابن خلدون گوید: «وانفرد کوروش بالملک علی فارس و ماذی...»۳۷ و طبری با تردید گوید:... «قال و لم یملک کیارش قط، و انما کان مملکا علی خوزستان و مایتصل بهامن ارض بابل من قبل کیقاوس...» ۳۸ مسعودی در این باب توضیح دیگری دارد و گوید: «و فی وجه آخر منالروایات، ان کورس کان ملکا برأسه لا من قبل بهمن.... و ...
کتب تاریخی pdf
169

تاریخ_قتل_عام_مسلمانان_آذربایجان.pdf

pdf
14.55 Mb
کتب تاریخی pdf
74

تاریخ خروج اکراد و قتل و غارت شیخ عبیدالله بدی میان در مملکت آذربایجان.pdf

pdf
4.54 Mb
کتب تاریخی pdf
72

غارتگران ارومیه.pdf

pdf
3.82 Mb
کتب تاریخی pdf
293

رفیق اؤزدک - تورکون قیزیل کیتابی 2.pdf

pdf
6.27 Mb
کتب تاریخی pdf
70

پیدایش الفبای رونیک ترکی.pdf

pdf
575.105 Kb
کتب تاریخی pdf
271

آذربایجان_ترانه_لری_میر_مهدی_اعتماد.pdf

pdf
5.58 Mb
کتب تاریخی pdf
162

ذوالقرنین_نگارش_سید_هبه_الدین_شهرستانی.PDF

PDF
763.617 Kb
کتب تاریخی pdf
62
فریدون آغاسی اوغلو 👆
کتب تاریخی pdf
267

زندگی ظهیرالدین محمد بابر.pdf

pdf
310.851 Kb
کتب تاریخی pdf
354
آثار پروفسور فريدون آغاسی اوغلو 👆 او ترکان را بومیان جنوب ارومیه ، شمال عراق و منطقه آناتولی می داند و نظریه به ارومیه تئوری سی مشهور است و نظریه آلتائیک بودن ترکان را با دلایل مختلف رد می کند.
کتب تاریخی pdf
359
سکاها، الهامی دورموش👆
کتب تاریخی pdf
316

İskitler - İlhami Durmuş ( PDFDrive ).pdf

pdf
15.04 Mb
کتب تاریخی pdf
421

رابطه زبان عیلامی و ترکی.pdf

pdf
1.7 Mb
کتب تاریخی pdf
599

شباهت پسوندها در اشکانی وترکی.PDF

PDF
144.706 Kb
کتب تاریخی pdf
86
تاریخ هیجده ساله آذربایجان 👆 کسروی
کتب تاریخی pdf
88

20210703094305.pdf

pdf
8.71 Mb
کتب تاریخی pdf
215

Simo_Parpola_Robert_Whiting_-_Assyrian-english-assyrian_Dictionary_2007.pdf

pdf
19.65 Mb
کتب تاریخی pdf
79
کشکول شیخ بهایی ☝️
کتب تاریخی pdf
77

20210703025252.pdf

pdf
2.91 Mb