تاریخ ما

10
تاریخ ما
Open in app
تاریخ ما
382
بالا زرخانم: یکی از قهرمانان آذربایجان 96 سال پیش درآخرین روزنبردحماسی مردم خوی باقشون ارمنی به فرماندهی آندرانیک ،ارامنه موفق به شکستن بخشی ازدیواردفاعی خوی شدنددراین زمان تعدادی ازمدافعین شهردرمحل نفوذارامنه دست به عقب نشینی زدند دراین هنگام یک زن درحالی که تپانچه ای دردست داشت وبه سوی دشمن شلیک میکردواردمعرکه شدوبرای جلوگیری ازعقب نشینی مدافعین شهر روسری ازسربرگرفت وفریادزدمن به جای شمامی جنگم ...
تاریخ ما
738
تبریز قدیم خواننده: عالیه خانم (یانیق)👆
تاریخ ما
251
۱۰ محرم روز عاشورا سالروز شهادت ثقة‌الاسلام تبریزی از رهبران جنبش مشروطیت وی در روز عاشورای سال ۱۲۹۰ شمسی با عدمِ حمایت مردم که مشغول عزاداری بودند، به همراه یارانش توسط روس‌ها اعدام شد. روس‌های اشغالگر در سال ۱۲۹۰ پس از یورش به تبریز و طی اشغال شهر بیش از ۱۲۰۰ نفر از مشروطه‌خواهان، فداییان و مردم عادی را کشتند. روس‌ها در روز عاشورا چوبه‌های ‌داری که به رنگ پرچم امپراتوری روس تزیین شده‌بود برپا ...
تاریخ ما
59
سکه های قبل از سلجوقی متعلق به امیر ترک ارسلان مظفر بن عبدالله البساسیری👆
تاریخ ما
322
خلج ها یادگار ترک های باستان👆 243 ص
تاریخ ما
593

ایروان مسلمان ساکین لی ولایت اولموشدو.pdf

pdf
9.11 Mb
تاریخ ما
509

سلامت_مردم_در_ایران_قاجار_نوشته.pdf

pdf
2.51 Mb
تاریخ ما
472
حقایق الاخبار ناصری (تاریخ قاجار)👆
تاریخ ما
439

1280 تاریخ قاجار حقایق الاخبار ناصری.pdf

pdf
2.86 Mb
تاریخ ما
515
دو قرن مبارزات مسلمانان قفقاز👆
تاریخ ما
265
تسلط روسیا برآسیاوولایات خانان ترکستان. عبدالولی الصدیقی.👆
تاریخ ما
225

@ALDAVAHترکستان در تاریخ.pdf

pdf
23.59 Mb
تاریخ ما
353
تاریخ عضدی زندگینامه زنان و دختران و نوادگان فتحعلیشاه قاجار👆
تاریخ ما
522
ایران در دوره سلطنت قاجار علی اصغر شمیم👆
تاریخ ما
47
عباس میرزا و آذربایجان👆
تاریخ ما
42

kitab20110408120527462.pdf

pdf
1.51 Mb