تاریخ ما

12
تاریخ ما
Open in app
تاریخ ما
84
کوروش و بنی اسرائیل از این تاریخ یعنی پس از فتح بابل است که کوروش تاجگذاری میکند و ادعای سلطنت مینماید. ابن خلدون گوید: «وانفرد کوروش بالملک علی فارس و ماذی...»۳۷ و طبری با تردید گوید:... «قال و لم یملک کیارش قط، و انما کان مملکا علی خوزستان و مایتصل بهامن ارض بابل من قبل کیقاوس...» ۳۸ مسعودی در این باب توضیح دیگری دارد و گوید: «و فی وجه آخر منالروایات، ان کورس کان ملکا برأسه لا من قبل بهمن.... و ...
تاریخ ما
21
DOĞU ANADOLU’DA İLK TÜRK İZLERİ ProProf.Dr.paslan CEYLAN Anadolu’nun Eski Çağ tarihi ile ilgili bilimsel çalışmalar yürüten ProProf.Dr.rem Memiş M.Ö.2350–2150 yılları arasında Mezopotamya’da büyük bir devlet kurmuş olan Akad devleti krallarından Naram‐Sin’e ait bir belgeye dikkat çekmiştir. Guterbock tarafından yayınlanmış olan bu belgeye göre; Naram‐Sin 17 Anadolu kralının oluşturduğu bir koalis ...
تاریخ ما
77

تاریخ_قتل_عام_مسلمانان_آذربایجان.pdf

pdf
14.55 Mb
تاریخ ما
145

رفیق اؤزدک - تورکون قیزیل کیتابی 2.pdf

pdf
6.27 Mb
تاریخ ما
16

پیدایش الفبای رونیک ترکی.pdf

pdf
575.105 Kb
تاریخ ما
125

زندگی ظهیرالدین محمد بابر.pdf

pdf
310.851 Kb
تاریخ ما
144

İskitler - İlhami Durmuş ( PDFDrive ).pdf

pdf
15.04 Mb
تاریخ ما
186

رابطه زبان عیلامی و ترکی.pdf

pdf
1.7 Mb
تاریخ ما
159

ترک در اشعار رودکی و حافظ.PDF

PDF
230.976 Kb
تاریخ ما
203

ارتباط ترکان با آشوریان باستان.PDF

PDF
197.7 Kb
تاریخ ما
374

شباهت پسوندها در اشکانی وترکی.PDF

PDF
144.706 Kb
تاریخ ما
171
Overview of Türkic genetics " Anatole A. Klyosov" The principal mystery in the relationship of Indo-European and Türkic linguistic families, and an attempt to solve it with the help of DNA genealogy: reflections of a non-linguist Journal of Russian Academy of DNA Genealogy (ISSN 1942-7484), 2010, Vol. 3, No 1, pp. 3 - 58 👇
تاریخ ما
797

selahi-diker_turk-dili-nin-besbin-yili_anadolu-da-onbin-yil.pdf

pdf
169.97 Mb
تاریخ ما
203
آوانویسی کتیبه: ēn ud az ēn ābarbar Dariuš ī Ādurbādag[ā]n āmārgar. این و از این بالاتر، داریوش، آمارگر آذربایجان <کرد>. آمارگران مدیران مالی و اقتصادی ایالات بودند. این کتیبه در صورت درست بودن خوانش نام "داریوش" بسیار ویژه است. عکس و آوانویسی از مرتضی علی گاجیف، باستان شناس دربند. http://www.iranicaonline.org/articles/darband-epigraphy-01 کتیبه دربند به زبان پهلوی دربند آخرین مرز میان ساسانیا ...
تاریخ ما
489

مقاله مولانا امیر بیکدلو.pdf

pdf
1.48 Mb
تاریخ ما
728
بیش از هزار سال است که شاعران بزرگ پارسی و ترکی، یاردل نواز و نیکو پیکر خود را به "تورک " تشبیه و همانند می کنند و او را از ته دل می ستایند، و این در تاریخ ادبیات جهان بی نظیر است.
تاریخ ما
557

اثبات ترکمن بودن اشکانیان.pdf

pdf
204.956 Kb
تاریخ ما
225

نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی.pdf

pdf
16.07 Mb
تاریخ ما
197
روابط ایران و عثمانی بر اساس آرشیو وزارت خارجه ترکیه در دوره قاجار 👆