صنايع روشنايي تكشيدفام

@takshidfam

توليد كننده جديدترين چراغهاي محوطه اي آلومينيومي به روش دايكاست درايران تلفن كارخانه:02133850550 تلفكس كارخانه:02133850551 تم تم كارخانه: 09903086891 https://tt.me/takshidfam2 آي دي مديريت: https://tt.me/takshidfam1 وب سايت: www.takshidfam.com

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.