TⲈⲒⲂⲀ ،،.⇣ֆ

I𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒅, 𝒘𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔 𝒐f 𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒏𝒆𝒎𝒊𝒆𝒔, 𝒃𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒐f 𝒐𝒖𝒓 f𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔.. فـــჂ̤ اެلــنــهـاެيــة ע نتــذڪࢪ ڪلماެت اެ؏ــدائنـاެ ﯛلڪن نــتـذڪࢪ صمــت اެصـدقـاެئنــاެ..♡
Open in app