رانندگی و گواهینامه

3
Public channel
Open in app
رانندگی و گواهینامه
192

علایم رانندگی به3زبان.pdf

pdf
459.037 Kb
رانندگی و گواهینامه
164
آیا می دانید اولین تصادف رانندگی در ایران در چه تاریخ و چه محلی و توسط چه کسی به وقوع پیوست؟ نخستین تصادف رانندگی ایران در پاییز سال ۱۳۰۵ میان اتومبیل مظفر الدین شاه و درشکه ی درویش خان نوازنده اتفاق افتاد و خیابان سپه که جزو نخستین خیابان های سنگ فرش شده ی تهران بود به خون درویش خان آغشته و نوای دلکش مردی که تار او دل های خسته و عاشق را تا ملکوت می برد، برای همیشه خاموش شد. شوفر فرنگی مظفر الدی ...
رانندگی و گواهینامه
80
راهنمای قوانین راهنمایی و رانندگی به زبان ترکی استانبولی👆
رانندگی و گواهینامه
69

road_users_handbook-turkish.pdf

pdf
6.03 Mb
رانندگی و گواهینامه
1179
آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی بزبان ترکی استانبولی👆