لبخند باران

168
خلوتی پر از دل نوشته ها شعرها و تکست ها عشق پنهان من برای تو نوشتم و مینویسم شاید روزی شعرهایم را خواندی
Open in app
لبخند باران
525
بی وقفه دویدم به دنبال فرداهای روشن و یادم نبود امروز را زندگی کنم ، لحظه های حال را رنگی کنم یادم نبود که فردا همان آینده است که هنوز نیامده یادم نبود که لحظه های بی تکرار امروز را قربانی دلهره های مبهم روزهای نیامده نکنم و یادم نبود که فرداها همین لذت های کوچک امروز است که به گوشه ی دلم سنجاق می شود زندگی را در لحظه زندگی کردن هنر می خواهد رفیق #باران