$ιψαπøƦ💜☁️

1549
•و̸لکام̸ تو س̸یانور💉🥀•~ ~•تن̸ها چنل̸ع سی̸انور:)♡🌵✨•~ #...:) ~•ای̸ن با̸زی ک̸ه‌ش̸روع ش̸ده ته̸ش ی̸ا کش̸ته ش̸دنِ ی̸ا خود̸کشی ب̸ا سیا̸نور...💜💧🕊•~ #...♡ #̸ع̸اش̸̸قو̸نع🙃💜 #̸د̸پ⁦☹️⁩🖤 #̸س̸ین̸گل̸ی/̸ر̸ل🙂💜 #̸ح̸̸رف_̸د̸ل⁦☹️⁩🖤 #̸دا̸س̸تا̸ن‌_̸ک̸وت̸ا😛💜 #̸تی̸کع_̸نا̸ج̸و̸ر😤🖤 #ت̸ک̸س̸ت_̸نا̸ب🙂 1700_«_«_«_1600 #...♡ ~•استارت۹۸/۹/۲۸🌙🍃|• ~•جواب پی اماتون. ->ارتباط با ادمین💫☁️🌈 tt.me/sari_
Open in app
$ιψαπøƦ💜☁️
651
☻ true love is a tight hug after a hard fight. عشق واقعى يعنى يه بغل محكم بعد از يه دعواى سخت:)💜
$ιψαπøƦ💜☁️
756
𖤐⃟🌿•• anyone wнo’ѕ мore ĸιnd нaѕ тнe мoѕт rιpped нearт هرکه مِهرش بیش ، قلبش ریشتر :)
$ιψαπøƦ💜☁️
660
⎬ نَبُود نیست و نخواهد بود کسی عزیزتر از تو برای من 🙊💛🥂
$ιψαπøƦ💜☁️
663
می‍‌خام غ‍‌رق بش‍‌م ت‍‌و ش‍‌ب #چشم‍‌ات
$ιψαπøƦ💜☁️
739
زندگی آب روانیست روان میگذرد... هرچه تقدیر ماست همان میگذرد🙃🙃
$ιψαπøƦ💜☁️
744
_دوست دارم +دوسش دارم _دوست داره؟! +دوسش داره:)
$ιψαπøƦ💜☁️
712
پسـ چرا هرچیـ بیخیالـ بودیمـ نگذشتـ😇
$ιψαπøƦ💜☁️
698
مگه‍ نمیگن‍ ادم‍ به رفتنش‍ عادت‍ میکنه‍.،. مگه‍ نمیگن‍ عادی‍ میشه‍.-) مگه‍ نمیگن‍ میگذره‍+٫ کو پس‍!؟ چرا هرروز دردامون‍ بیشتر میشه‍💔🚶🏻‍♀️
$ιψαπøƦ💜☁️
608
یادته‍ میگفتی‍ بدون‍ِ تٌ‍ میمیرم‍ .🙁💍.
$ιψαπøƦ💜☁️
614
دردبهترین‍ دوثت‍ مَن‍ِ .🙂.
$ιψαπøƦ💜☁️
615
هی‍ صداش‍ زدعشقم‍ . . هی‍ قلبم‍ تیر‍کشید‌ ‌. . مادرم‍ ‍جیغ‍ ‍کشید‌ ‌.🥂.
$ιψαπøƦ💜☁️
2314
‍هیشکیو ‍نمیخوام‍ ‍من ‍فقط ‍تویی‍ سلیقم‍ . . #ط❤💕 https://tt.me/akharinbaghal
$ιψαπøƦ💜☁️
607
خدارو چه دیدی؟! ..شاید یه شبم ..ماتا سرمونو گذاشتیم رو بالش خوابمون برد🖤
$ιψαπøƦ💜☁️
566
🥀💫𖣐━━━━─ ᵇʳᵉᵃᵗʰᶤᶰᵍ ᶤˢᶰ'ᵗ ˡᶤᵛᶤᶰᵍ ──── ⇆ -نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!🖤✨
$ιψαπøƦ💜☁️
554
گاهی وقتا بهترین لحظات زندگیت یع روز میشن بدترین دردات:) 🥀
$ιψαπøƦ💜☁️
553
[‏تو چه میدانی چیست ‏دل ببندی به نگاهی که در او حسی نیست...!]
$ιψαπøƦ💜☁️
551
زیر چشام گوده، چشام پر اشکه،رولبم لبخند:/چ ترکیب جالبی! 😄🥀
$ιψαπøƦ💜☁️
553
اغا من شاکیم! از عالمو آدم شاکیم! ازین وضع زندگی شاکیم! ازین دنیای کوفتی شاکیم! ازین زندگیه لعنتی که شبو روزش با بغض و گریه میگذره شاکیم! من از خدااا واسه آفریدن من شاکیم! ازین دل وا مونده که عاشق شده شاکیم! از آدمای بیخیال دور و ورم شاکیم! از اون کسی که دلمو شکسته شاکیم:/ اغا من شاکیم! 💔🚬
$ιψαπøƦ💜☁️
520
زندگیم شده خندیدنای مصنوعی واسه پنهون کردن دردام:(💔🚬
$ιψαπøƦ💜☁️
525
. ι мιѕѕ υ υnderѕтand тнaт..ғool دلم تنگته بفهم، نفهم!♡
$ιψαπøƦ💜☁️
542
قسمت سخت زندگی اونجاشه که دیه برات مهم نیست موضوع خنده داره یا ناراحت کننده فقط کل هیاهو و شلوغیه فکرتو تو یه استیکر خنده خلاصه میکنی😶
$ιψαπøƦ💜☁️
525
- ‍م‍ا ‍ت‍ب‍اﺮ ‍ب‍غ‍‌ض‍ی‍م ‍؛ ‍آﺴودﮕی ‍روا ‍ن‍ی‍‌س‍ت ‍. . ! ‹🗞›
$ιψαπøƦ💜☁️
529
- ‍س‍ک‍وﺖ ‍ک‍ن ؛ ‍ای‍‌ن ‍ج‍م‍اﻌت ‍گ‍ن‍‌ج‍اﻴش ‍م‍ن‍‌ط‍ق ‍ن‍دارﻦ ! |🚶🏿‍♂|
$ιψαπøƦ💜☁️
549
امیدوارم هیچوقت بزرگترین پشیمونیه زندگیتون آشنا شدن با مهمترین آدمای زندگیتون نباشه :)♡
$ιψαπøƦ💜☁️
680
‍از ‍همتون ‍بدم ‍میاد ‍بخصوص ‍خدم••͡❲⸢🛰⸥❳ کورے چ̈̇ܚܝ!:)🌙🌿 گر̇ܦ̈ܥگے دܠ!:)🖤🤺 ـایصت ̈ܦܠبیے!:)🗞❗️ عرور م̇ܫزیے!:)🕯🗝 ‍ولی‌‍عشق‌‍درصت‌‍‌‍نبودعشقِ‌‍‌یِ‌‍طرفه‍ : )! ‍تَنها‌تَر‌اَزخُدَم‌نَگاعیدَم‍🤰. نفثم‍ بُرید‍ بخیع‍ زدحم‍ . . .💉- درمَن‌اِنگارکِصی‌درپِى‌اِنکارمن‌اَصت:). .📗🌿!
$ιψαπøƦ💜☁️
933
افسانه ها میگن وقتی شب خوابت نمیبره بخاطر اینکه تو تو رویای یه نفر بیداری:)🍃
$ιψαπøƦ💜☁️
655
برعکس خیلیا وقتي میگم برو منظورم بمون نیست . یني با بیشترین سرعت ممکن سیکتو از زندگیم بزن.! ولي اگه نرفتیو قلبت و در اوردم و روش لگدمال کردم دیگه تقصیر من نیست🤷🏻‍♀ .
$ιψαπøƦ💜☁️
564
کاش یکی بود ک مفمید الان چقدر داغونم🖤
$ιψαπøƦ💜☁️
550
میگع دوصت درم🥀☘ اما چیع🌚🚶‍♀ تنهام گذاشتو رفد😞🥀 ولی مع از این کار خشحالم🐸🖤 چن آلن خدمو درم😌🖕
$ιψαπøƦ💜☁️
536
مادر بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت : کاری نداشتم ! زنگ زده بودم صدایتان را بشنوم .. ما هم که جوان و جاهل ، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند . " و اَمان از صدای او که اَبدی شد در گوش من"🖤✨
$ιψαπøƦ💜☁️
571
طُ‍‍ ب‍‍گ‍‍‌و ‍‍دوص‍‍‌ت ‍‍دارم‍‍ م‍‍‌ن ب‍‍‍‍ہ‍‍‌ت می‍‍‌گ‍‍‌م‍‍ چ‍‍ط‍‍‌وری ‍‍آدم‍‍‌ا ب‍‍‌ال ‍‍در می‍‌ارن :).
$ιψαπøƦ💜☁️
514
ن‍‍ہ‍‍ن‍‍‌گ‍‍‌ی‌‍‍دی‍‍‌دم‍‍‌رگ‍‍‌ش‌‍‍را‌ول‍‍‌ی‌‍‍دل‌را‌ب‍‍ہ‌س‍‍‌اح‍‍‌ل‌‍‍زد ؛ م‍‍‌ن‌‍‍از‌پ‍‍‌ای‍‍‌ان‌خ‍‍‌ود‌‍‍آگ‍‍اه‍‍‌م‌‍‍ام‍‍‌ا‌‍‍دوص‍‍‌ت‍‍‌ت‌‍‍دارم‍‍ :).
$ιψαπøƦ💜☁️
496
- ‍‍آرزو‍‍ت چ‍‍ی‍‍ہ ؟. + ه‍‍ی‍‍چ‍‍‌وق‍‍‌‍‌ت ‍‍داشت‍‍ن‍‍‌ش ب‍‍‌رام‍‍ ح‍‍س‍‍‌رت ن‍‍ش‍‍ہ :).
$ιψαπøƦ💜☁️
488
‍ا‍‌‌دم‍ ‍ه‍‌‌ا‍ی ‍س‍‌‌اک‍‌‌ت ‍ذ‍‌‌ه‍‌‌ن ‍ش‍‌‌لوغ‍‌‌ی ‍دار‍ن‍‌د .!(((:
$ιψαπøƦ💜☁️
1578
-معلم‌گفت:❰⚡️⃟❱!- -فعل‌رفت"رو‌صرف‌کنید❰☄⃟❱!- -گفتم:رفت‌که‌‌رفت❰💧⃟❱!- -سکوتی‌کلاس‌را‌فراگرف❰🔭⃟❱!- -بغض‌گلویم‌رافشرد❰🌾⃟❱!- -سکوت‌راشکستم‌و‌گفتم❰🎼⃟❱!- -دلی‌را‌شکست‌ورفت❰📡⃟❱!- -غروری‌راله‌کردورفت❰🌿⃟❱!- -عشقی‌رابی‌رحمانه‌گرفت‌ورفت❰🛸⃟❱ -احساسات‌راگرفت‌ورفت❰🌙⃟❱!- -لبخندمو گرفت‌ورفت❰🥀⃟❱!- -زندگیموگرفت‌ورفت❰👽⃟❱!- -دنیاموگرفت‌ورفت❰🚭⃟❱!- -شادی‌هاموگرفت‌و‌‌رفت❰🔗⃟❱!- رفت...رفت❰🌻⃟]‌‌ https://tt.me/ ...
$ιψαπøƦ💜☁️
525
-چته؟ +نمیدونم،نمیدونم چمه...! فقط میدونم خروارها حرف تو وجودمه که نمیتونم به زبون بیارم خفه شدم همشو چشام داره پس میده..!
$ιψαπøƦ💜☁️
491
کسانی که ما را دوست‌ دارند، از آنها که از ما نفرت دارند، خطرناک‌ترند! زیرا انسان قادر نیست در مقابل آنها از خود مقاومتی نشان دهد. هیچ‌کس نمی‌تواند به اندازه‌ی یک دوست، انسان را به انجام کاری وادار کند که درست بر خلاف میل اوست!
$ιψαπøƦ💜☁️
486
‍رو‍زا ‍بی‌حوص‍‌لہ . . ‍ش‍‌ب‍ها ‍دلت‍‌نگ . . ‍همینِ ‍زن‍‌دگی ‍زن‍‌دگی ‍کہ ‍م‍‌یگن ‍دیگہ ‍ن‌‍ہ?!.
$ιψαπøƦ💜☁️
462
تنها چیزی که تو زندگیم، به صورت تخصصی بهش تسلط دارم، انتخاب آدمای اشتباه برای دوست داشتنه!🍨.
$ιψαπøƦ💜☁️
444
شاید ما یجا دیگه زندگی کردیمو اینجا جهنممونه ؛)🍶.
$ιψαπøƦ💜☁️
447
ولی‌من‌هربارگفدم[قهرنیسم‌ مگه‌بچم‌که‌قهرکنم؟] ازهمیشه‌بیشتر‌قهربودم:).