🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰

292 •
ओपन चैलेंज और पकड़ जोड़ी का बाप! #sattaking#desawerking #faridabad#gali #gaziyabad #blacksatta #ravansatta #desawersatta#sattakin #desawerleakjodi #jadugarsatta #4jodi4satta #sattaleakjodi #sattakingfast #sattabadsaha #sattaguru #singlejodi #badshah786 #kingofsatta #sattaraja #desawerguru #desawarfixer #babasatta #sattekabadshah #desawersingal #singaljodisatta #sattekabaap #satta2bazar #arsatta
Open in app
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
207
【Date👉🏻21◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel🔰43🔰 Spot👉🏻48 39 19 29 69 79 42 46 36 56 Haruff👉🏻🅰9⃣9⃣9⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
162
【Date👉🏻20◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel🔰29🔰 Spot👉🏻42 19 79 69 74 64 52 57 70 76 Haruff👉🏻🅰9⃣9⃣9⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Gaziyabad=76 ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
152
【Date👉🏻20◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel🔰29🔰 Spot👉🏻42 19 79 69 74 64 52 57 70 76 Haruff👉🏻🅰9⃣9⃣9⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
Big Big Congratulations दिल्ली बाजार गेम पास 💣💣 2⃣9⃣ पास 💣💣 सभी भाइयो को दिल से बधाई देता हूँ
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
161
【Date👉🏻20◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel🔰29🔰 Spot👉🏻42 19 79 69 74 64 52 57 70 76 Haruff👉🏻🅰9⃣9⃣9⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
142
【Date👉🏻19◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰61🔰 Spot👉🏻69 79 19 29 14 74 64 24 18 36 Haruff👉🏻🅰9⃣9⃣9⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
Big Big Congratulations गली लीक गेम पास 💣💣 9️⃣2️⃣ पास 💣💣 सभी भाइयो को दिल से बधाई देता हूँ
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
138
【Date👉🏻19◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰61🔰 Spot👉🏻69 79 19 29 14 74 64 24 18 36 Haruff👉🏻🅰9⃣9⃣9⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Faridabad result= 99 Haraf 9⃣9⃣9⃣ paas ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
143
【Date👉🏻19◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰61🔰 Spot👉🏻69 79 19 29 14 74 64 24 18 36 Haruff👉🏻🅰9⃣9⃣9⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
142
【Date👉🏻18◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰42🔰 Spot👉🏻97 92 47 18 51 78 73 Haruff👉🏻🅰8⃣8⃣8⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
Big Big Congratulations दिसावर लीक गेम पास 💣💣 1️⃣5️⃣ पास 💣💣 सभी भाइयो को दिल से बधाई देता हूँ
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
159
【Date👉🏻18◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰42🔰 Spot👉🏻97 92 47 18 51 78 73 Haruff👉🏻🅰8⃣8⃣8⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
182
【Date👉🏻17◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰83🔰 Spot👉🏻79 32 42 78 47 37 93 82 61 05 Haruff👉🏻🅰3⃣3⃣3⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Shree ganesh= 39 ब्लास्ट ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
151
【Date👉🏻17◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰83🔰 Spot👉🏻79 32 42 78 47 37 93 82 61 05 Haruff👉🏻🅰3⃣3⃣3⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
157
【Date👉🏻16◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰53🔰 Spot👉🏻42 78 47 82 92 62 37 79 48 43 39 Haruff👉🏻🅰7⃣7⃣7⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 DESAWAR 43 PASS BIG BIG CONGRATULATIONS👍 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
145
【Date👉🏻16◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰53🔰 Spot👉🏻42 78 47 82 92 62 37 79 48 43 39 Haruff👉🏻🅰7⃣7⃣7⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Gaziyabad=26 ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
138
【Date👉🏻16◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰53🔰 Spot👉🏻42 78 47 82 92 62 37 79 48 43 39 Haruff👉🏻🅰7⃣7⃣7⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST फरीदाबाद=84 ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
158
【Date👉🏻16◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰53🔰 Spot👉🏻42 78 47 82 92 62 37 79 48 43 39 Haruff👉🏻🅰7⃣7⃣7⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
158
【Date👉🏻15◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰38🔰 Spot👉🏻 48 98 43 50 56 06 08 61 Joda👉🏻33 55 44 Haruff👉🏻🅰8⃣8⃣8⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST देसावर=08 ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
162
【Date👉🏻15◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰38🔰 Spot👉🏻 48 98 43 50 56 06 08 61 Joda👉🏻33 55 44 Haruff👉🏻🅰8⃣8⃣8⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
151
【Date👉🏻14◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰67🔰 Spot👉🏻42 47 78 16 69 64 62 38 68 65 Haruff👉🏻🅰6⃣6⃣6⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST देसावर=69 ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
165
【Date👉🏻14◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰67🔰 Spot👉🏻42 47 78 16 69 64 62 38 68 65 Haruff👉🏻🅰6⃣6⃣6⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Shree ganesh= 62 ब्लास्ट ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
164
【Date👉🏻14◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰67🔰 Spot👉🏻42 47 78 16 69 64 62 38 68 65 Haruff👉🏻🅰6⃣6⃣6⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
220
【Date👉🏻12◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰76🔰 Spot👉🏻42 65 47 06 92 01 28 12 17 83 Joda👉🏻66 44 99 88 Haruff👉🏻🅰6⃣6⃣6⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Faridabad= 65 blast ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
165
【Date👉🏻12◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰76🔰 Spot👉🏻42 65 47 06 92 01 28 12 17 83 Joda👉🏻66 44 99 88 Haruff👉🏻🅰6⃣6⃣6⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Shree ganesh= 74 ब्लास्ट ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
161
【Date👉🏻12◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰76🔰 Spot👉🏻42 65 47 06 92 01 28 12 17 83 Joda👉🏻66 44 99 88 Haruff👉🏻🅰6⃣6⃣6⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
158
【Date👉🏻11◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰49🔰 Spot👉🏻61 42 92 48 43 Joda👉🏻66 44 99 Haruff👉🏻🅰9⃣9⃣9⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
Disawer me paas 84 paas Big Big congratulation 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
169
【Date👉🏻11◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰49🔰 Spot👉🏻61 42 92 48 43 Joda👉🏻66 44 99 Haruff👉🏻🅰9⃣9⃣9⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
155
【Date👉🏻10◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰48🔰 Spot👉🏻92 47 93 98 42 56 51 06 01 54 04 Joda👉🏻22 44 Haruff👉🏻🅰2⃣2⃣2⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST देसावर=98 ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
145
【Date👉🏻10◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰48🔰 Spot👉🏻92 47 93 98 42 56 51 06 01 54 04 Joda👉🏻22 44 Haruff👉🏻🅰2⃣2⃣2⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Gaziyabad= 52 Haraff 222 paas ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
142
【Date👉🏻10◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰48🔰 Spot👉🏻92 47 93 98 42 56 51 06 01 54 04 Joda👉🏻22 44 Haruff👉🏻🅰2⃣2⃣2⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Shree ganesh= 06 ब्लास्ट ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
170
【Date👉🏻10◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰48🔰 Spot👉🏻92 47 93 98 42 56 51 06 01 54 04 Joda👉🏻22 44 Haruff👉🏻🅰2⃣2⃣2⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
162
【Date👉🏻09◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰83🔰 Spot👉🏻92 47 48 43 98 42 18 63 68 93 Joda👉🏻33 88 Haruff👉🏻🅰7⃣7⃣7⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST गाजियाबाद= 36 ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
147
【Date👉🏻09◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰83🔰 Spot👉🏻92 47 48 43 98 42 18 63 68 93 Joda👉🏻33 88 Haruff👉🏻🅰7⃣7⃣7⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Faridabad= 86 blast ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
146
【Date👉🏻09◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰83🔰 Spot👉🏻92 47 48 43 98 42 18 63 68 93 Joda👉🏻33 88 Haruff👉🏻🅰7⃣7⃣7⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
140
【Date👉🏻08◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰10🔰 Spot👉🏻24 79 49 74 04 09 54 59 06 56 16 Joda👉🏻11 66 99 Haruff👉🏻🅰6⃣6⃣6⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Desawer= 60 blast ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
132
【Date👉🏻08◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰10🔰 Spot👉🏻24 79 49 74 04 09 54 59 06 56 16 Joda👉🏻11 66 99 Haruff👉🏻🅰6⃣6⃣6⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Gali= 45 blast ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
155
【Date👉🏻08◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰10🔰 Spot👉🏻24 79 49 74 04 09 54 59 06 56 16 Joda👉🏻11 66 99 Haruff👉🏻🅰6⃣6⃣6⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
172
【Date👉🏻07◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰10🔰 Spot👉🏻24 79 49 74 04 09 54 59 06 56 Joda👉🏻11 66 99 Haruff👉🏻🅰6⃣6⃣6⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
Fridabad me Haraff 666 paas Big Big congratulation 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
159
【Date👉🏻07◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰10🔰 Spot👉🏻24 79 49 74 04 09 54 59 06 56 Joda👉🏻11 66 99 Haruff👉🏻🅰6⃣6⃣6⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
131
【Date👉🏻06◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰48🔰 Spot👉🏻43 98 42 47 92 97 93 19 46 69 14 Joda👉🏻55 00 Haruff👉🏻🅰3⃣3⃣3⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Desawar= 46 ब्लास्ट ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
124
【Date👉🏻06◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰48🔰 Spot👉🏻43 98 42 47 92 97 93 19 46 69 14 Joda👉🏻55 00 Haruff👉🏻🅰3⃣3⃣3⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
❤️BIG BIG Congratulations❤️ 🥳 à¤—à¤²à¥€ğŸŽ‰34ğŸŽ‰ blast🥳 👍इसे कहते हैं सिंगल ब्लास्ट👍
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
131
【Date👉🏻06◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰48🔰 Spot👉🏻43 98 42 47 92 97 93 19 46 69 14 Joda👉🏻55 00 Haruff👉🏻🅰3⃣3⃣3⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Faridabad= 41 ब्लास्ट ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
136
【Date👉🏻06◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰48🔰 Spot👉🏻43 98 42 47 92 97 93 19 46 69 14 Joda👉🏻55 00 Haruff👉🏻🅰3⃣3⃣3⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Shree ganesh= 14 ब्लास्ट ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
150
【Date👉🏻06◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰48🔰 Spot👉🏻43 98 42 47 92 97 93 19 46 69 14 Joda👉🏻55 00 Haruff👉🏻🅰3⃣3⃣3⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
228
【Date👉🏻04◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰43🔰 Spot👉🏻48 98 42 47 92 97 93 19 46 16 Joda👉🏻11 66 Haruff👉🏻🅰6⃣6⃣6⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST दिल्ली बाजार= 69 ब्लास्ट हरफ़6⃣6⃣6⃣ब्लास्ट👍 ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
170
【Date👉🏻04◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰43🔰 Spot👉🏻48 98 42 47 92 97 93 19 46 16 Joda👉🏻11 66 Haruff👉🏻🅰6⃣6⃣6⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
163
【Date👉🏻03◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰98🔰 Spot👉🏻48 42 47 92 97 93 04 54 59 16 Joda👉🏻11 66 Haruff👉🏻🅰8⃣8⃣8⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Gali= 38 ब्लास्ट Haraff8⃣8⃣8⃣ blast ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
143
【Date👉🏻03◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰98🔰 Spot👉🏻48 42 47 92 97 93 04 54 59 16 Joda👉🏻11 66 Haruff👉🏻🅰8⃣8⃣8⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Gaziyabad= 88 ब्लास्ट Haraff8⃣8⃣8⃣ blast ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
135
【Date👉🏻03◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰98🔰 Spot👉🏻48 42 47 92 97 93 04 54 59 16 Joda👉🏻11 66 Haruff👉🏻🅰8⃣8⃣8⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱 ...
●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬● SINGLE BLAST Shree ganesh= 92 ब्लास्ट ğŸŽ‰Ê™ÉªÉ¢ ʙɪɢ á´„á´É´É¢Ê€á´€á´›á´œÊŸá´€á´›Éªá´É´êœ±ğŸŽ‰ ●▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●
🔰🔥𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐋 ğ‰ğŽğƒğˆ 𝐅𝐈𝐗𝐗𝐄𝐑🔥🔰
149
【Date👉🏻03◆09◆2021】 【◆All Game Today◆】 Singel👉🏻🔰98🔰 Spot👉🏻48 42 47 92 97 93 04 54 59 16 Joda👉🏻11 66 Haruff👉🏻🅰8⃣8⃣8⃣🅱️ 🔱🙏🏻Jai Maa Kaali🙏🏻🔱