یک ساعت تفکر در خیر و صلاح از هفتاد سال عبادت بدون تفکر بهتر است.

38
Public chat
Open in app
Meysam Ebadi0066
2
اینم‌عیدیتون بدو زود باش تانخوابیده بیا خانم مطلقه یامتاهل خوراکته زود باش
قمرمار
1
👤 +962780035024 +962780035024
Behbod
186313
🔽*****درباره کانال*****🔽 دوستان عزیز #فرکانسهای جدید #کل نرم افزارهای رسیور #اموزش کل ماهواره ورسیور ها #مدلهای خا ص قدیم وجدید #اموزش نصب ماهواره #اموزش جهت ماهواره #اموزش فایلهای نرم افزار برای رسیورها #بابهترین کانالهای ماهواره #در خدمت شما هستم #در کانال خدمات رسیور ماهواره 🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌 هـــم ...
مرحبا
1
هلا
1
خانوم هس
2
هلا
2
مرحبا
علی ش
1081
می خوام ابمو بیارم یه دختر بیاد ببینه
علی ش
985
دختر بیاد باهم بچه درست کنیم
علی ش
1031
لختم یه دختر خانوم بیاد
علی ش
2386
کوس لیس هستم کسی نبود
علی ش
1712
یه کوس بیاد ابمو براش بیارم
علی ش
2386
کوس لیس هستم کسی نبود
علی ش
891
دخترا بیان اب کوسشونو بخورم
علی ش
2386
کوس لیس هستم کسی نبود
ََ
Kian
22
کوس یا کون بیاد پی وی
Kian
22
کوس یا کون بیاد پی وی
Kian
22
کوس یا کون بیاد پی وی
beh
2
خانوم بیاد
Kian
22
کوس یا کون بیاد پی وی
Kian
23
انگار روزه سکوت گرفتن همه