🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻

1050
نوشته هایی از دل ب قلم 🎻❤️ کلبه ای سرشار از عشق 🎻💞 ورودی این کلبه.... فقط کمی عشق 💕 دوستدار شما 🌟🌟🌟
Open in app
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
30
مشکل از اونجا شروع شد که اسم هر وابستگی و گذاشتن “عشق” :)
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
29
اینجا اصفهونه جای این کیکه کاریا نیس ershad
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
50
ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺮﺍﯼ هیچﮐﺲ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﺑﺮﻗﺼﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺩﺭﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩ! ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺫﯾﺖ ﺷﻮﺩ... ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوستشان ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﮐﻨﯿﺪ! ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﻫﺮﮔﺰ نیاید... ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ، ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮﺩ! 👤ﭼﮕﻮﺍﺭﺍ
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
60

-Salam Refigh Seday Mano+popmelody.ir.mp3

mp3
Salam Refigh Seday Mano
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
66
اختلاف داشتن مهم نیست هیچ دو تا آدمی پیدا نمیشه که باهم اختلاف نداشته باشن مهم بلد بودنه ! بلد باشین باهم حرف بزنین تا مشکلاتتون روحل کنید بلد باشین همو مثل دو تا قطب آهنربا که مخالف هم دیگه ان اما هم دیگه رو جذب میکنن و هیچ چیزی نمیتونه جداشون کنه :)❤
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
80
ماها هيچكدوم آدماى ضعيفى نيستيم فقط خودمون انتخاب ميكنيم در مقابل كى بى دفاع باشيم.....
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
56
هوسِ تو را دارم که دیوانه ام کنی با خواندن یک شعر، که مستم کنی با استکانی چای، که خوشبختم کنی با با یک بوسه ی بی هوا! فلسفه نبافم... هوسِ زندگی کرده ام با تو! بگو... کنارت دقیقا کجاست؟! که زندگی آنجا معنا میگیرد! هوسِ کنار تو بودن دارم!عشقم❤️
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
57
سیب هنوز هم شیرین است هنوز هم آدم بهشت را به لبخند حوا می‌فروشد شیطان بهانه بود...
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
55
یه وکیلی میگفت یه چیز میگم آویزه‌ی گوشِت کن؛ “۶۰ سال وکالت انجام دادم، تمام شکایتا بین کسایی بود که به هم اعتماد داشتن”. ‌‌🦋
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
44
تو اعماق آدما یه سیاهچاله هست که وقتی میوفتن توش دیگه کسی نمیتونه بهشون نزدیک بشه.😔
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
38
چقد سخته از جای ک‌ زاده شدی دور باشی 😔😔 دلتنگ وطن
👍🥺🥺
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
83
چقد سخته از جای ک‌ زاده شدی دور باشی 😔😔 دلتنگ وطن
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
76
نه شعرهای سهراب نه عاشقانه های شاملو هیچ کدام مرهم بی قراری هایم نشد کسی جز اخوان حال مرا درک نکرد آنجاکه گفت کیستم جز تکه ای تنهایی
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
74
#تیکه ظاهر تکمیل و از درون پوچ چقد حکایت بعضیاست
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
43
شاملو حرف قشنگی زد: مارا از مرگ میترسانند، انگار که ما زنده ایم!
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
65
لذت عاشقی را آدم و حوا بردند ، نه رقیبی بود نه گذشته ای نه حسودی و نه بدخواهی دو عاشق و یک جهان! دلم میخواهد حال خوبِ شان را . . 🙂🤍
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
114
ع ل ی (زیاد دور نیست ی روزی گوشی ما هم خاموش میشه
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
46
🌺🍃برﺍﯼ ﺁﺩﻣــﻬﺎ👌 🌸🍃ﺧــﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺧـــﻮﺏ ﺑﺴﺎﺯ 🌺🍃ﺁﻧﻘــﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ 🌸🍃ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ 🌺🍃ﮔﺬﺍﺷﺘـــﯽ ﻭ ﺭﻓـــﺘﯽ... 🌸🍃ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸــﺎﻥ 🌺🍃ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ... ✾࿐༅🍃♥️🍃༅࿐✾ 💖♥️
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
51
ﺍﮔﺮ می‌توﺍﻧﯽ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺑﺎﺵ، ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎﺵ، ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺵ. ﺍﮔﺮ نمی‌توﺍﻧﯽ ﯾﮏ جوی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺵ، ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮﺩﺍﺏ ‌ﻧﺸﻮ! ﺟﺎﺭﯼ باش و ﺯﻻﻝ، و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻦ. ﻭﻗﺘﯽ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺎﺷﯽ، ﻫﻢ ﺯﻧﺪه‌ای، ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ می‌دﻫﯽ …
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
51
ﺍﮔﺮ می‌توﺍﻧﯽ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺑﺎﺵ، ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎﺵ، ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺵ. ﺍﮔﺮ نمی‌توﺍﻧﯽ ﯾﮏ جوی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺵ، ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮﺩﺍﺏ ‌ﻧﺸﻮ! ﺟﺎﺭﯼ باش و ﺯﻻﻝ، و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻦ. ﻭﻗﺘﯽ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺎﺷﯽ، ﻫﻢ ﺯﻧﺪه‌ای، ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ می‌دﻫﯽ …
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
64
دنیا پر از آدم‌هایی است که یکی را دوست می‌دارند اما با کسی دیگر زندگی می‌کنند ..
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
71
‏دلتنگی مثل یه قطره جوهره، میچکه روی همه‌ی حال خوبت و ذره ذره‌اش رو آلوده خودش میکنه .... 💔https://tt.me/setare
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
44
💕 صدها دیروز هستند که گذشتند و بسیاری از فرداها هنوز در راه هستند. اما بخاطر بیاور ،فقط امروز برای لذت بردن هست ...✌️ https://tt.me/setare
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
57
میگویی قسمت نبود! میخواهم بدانم که اگر تو مثل یک مرد پای عشقمان میماندی، پای حرف هایت میماندی، باز هم قسمت جرات میکرد دخالت کند؟! قسمت توجیه بی عرضه هاست ... ...!!! https://tt.me/setare
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
61
📚شازده کوچولو شازده کوچولو پرسید: دوست داشتناتو میخوای ببری تو گور باهاشون چیکار کنی که ابرازشون نمی کنی؟! روباه گفت: من دیگه دوست داشتن ندارم. شازده کوچولو گفت: مگه میشه؟! روباه گفت: آره یه روز همه دوست داشتنامو دادم به یکی ولی اون گمشون کرد. حالا هم هر جا دنبالشون می گردم پیداشون نمی کنم. https://tt.me/setare
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
58
به چیزی اعتقاد داشته باش که برایش توان ایستادگی داشته باشی. آدم هایی که به اعتقادشان بی اعتقاد هستند، توان انجام هر رذالتی را دارند... 👤 هرتا مولر 📚 زمین پست
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
89
پزشكى يكبار گفت بهترين دارو براى انسان ها عشقه . يكنفر پرسيد اگه جواب نده چى؟! پزشك خنديد و گفت؛ دُزش رو بالاتر ببر ❤️
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
72
جایی باید دست از گذشته بکشی .. آمد، بود، خندید، رفت، را از حافظه ات پاک کنی جایی باید به سرعت خودت را جمع و جور کنی محکم بزنی توی گوش خودت و بگی به داد خودت برس لعنتی بلند شو تو دو بار به دنیا نمی آيى! https://tt.me/setare
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
44
گاهی همون آدمی که هیچکس فکرشو نمیکنه کاری میکنه که هیچکس فکرشم نمیکرد...
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
68

ز.mp3

mp3
ایوان بند[@SOLtanahangesTAN] - نرماندی (اجرای زنده)[@SOLtanahangesTAN]
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
73
خط قرمز رابطه ها !! دوستيم رفيقيم عاشقيم هر چه هستيم را، بايد همان اول، تعريف كنيم براى يكديگر... بايد يك خط بكشيم، بينِ خودمان و آدمهاى اطرافمان، و به خيلى ها اجازه ندهيم از آن خط، كه خطِ قرمزِ روابطمان به حساب مى آيد، پا پيش بگذارند... بعضى آدمها هستند كه خيال ميكنند، بواسطه ى صميميتى كه بينمان هست، ميتوانند گاه و بى گاه، بى اجازه، سرك بكشند به حياط خلوتِ زندگيمان... كه به خودشان اجازه ميدهند ...
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
63
خودت رو جایی خرج کن که ارزششو داشته باشه وقتی میگم خودت یعنی: وقتت … انرژیت ... احساساتت! همیشه قدر خودت رو بدون 🪴🌷🪴
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
70
کاش ممنوعه نبودی آن وقت آنقدر سیر در آغوش میکشیدمت که یادم برود دوری که یادم برود نیستی تو نمیدانی اما فاصله میتواند از هر مخدری کشنده تر باشد... https://tt.me/setare
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
60
انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند و آن شخص برایش یک غریبه باشد، می تواند با یک نفر بیست دقیقه وقت بگذراند و تا آخر عمر فراموشش نکند. .https://tt.me/setare
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
62
آدما جورین که هرچقدم خوب باشی فقط اون قسمتیو یادشون میمونن که خوب نبودی https://tt.me/setare
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
38
چقدر تلخ آدم دلش برای بغلی تنگ شه که هیچ‌وقت تجربه‌ش نکرده... https://tt.me/setare
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
56
آدم یجایی تو زندگیش وایمیسه و برمیگرده به راهی که تا اونجا اومده نگاه میکنه، میبینه چقد میون‌بر بوده که ندیده https://tt.me/setare
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
52
آدم هايی هستن توی زندگی، نه نزديک، كه گاهی حتی هزار فرسنگ دورتر، ولی انگار اين آدم ها هميشه بايد باشن، چسبيده به تو، چشم تو چشم با تو، همنفس با تو. اين آدم ها انگار حق تو هستن، مال تو هستن و تو امروز برای من اين نقش رو داری و امان از وقتی كه اين آدم ها گم و گور بشن و نباشن، برزخ از همون موقع شروع میشه ... https://tt.me/setare
🎸💞کلــؓ͢ـبـᬼـه عـْشــ̯͢͡ـق💞🎻
51
ولی هیچوقت درحالِ چت کردن نمیفهمید طرف مقابلتون چقدر شکست .. چقدر اشک ریخت .. چقدر مُرد .. https://tt.me/setare