Go to channel

کلاس دوم سپهر

8
تکالیف روز سه شنبه ۷ اردیبهشت: دیکته از درس ۱۲ تا ۱۴ نوشته شود. از عدد ۰ تا ۱۰۰ عددهای زوج را بنویسید. با تشکر از همراهی شما🌼