Go to channel

خربشات قلم ( عزلة )

114
ذات شتاء كنت أبكي واردد بصوت وأهن مرتجف " مو هيچ حياتي الي چنت احلم بيها بطفولتي ماردت هذا الخراب يالله "