جوجه

33
جوجه
Open in app
212
... 💞•🥛•🍭•🎀•🍼•🍬•.. قَنـﺂة ؏ـبَارٰهة ؏ـنَ ݪطَافٰۿ و ڪيَـﺂتۿ 🦄😭💘. ﺂحٖ٘نۿِہ ﭑݪغاݪيَات ۅانتِن ﭑݪيَ بفݪسَ 🥛💞💞. ؏ـﺂݪمٛـჂ̤ ﺂݪوَࢪديٰ 💕💞🌈. ... 💞•👼🏻•🍭•🍰•🍼•🥛•... https://t.me/anomar18
181
ممكن انضام في قناتي بليزز
174
145
151
بنات حبايب اشتركو في قناتي ع تلي
158
159
172
ختصـــآرآت دييہ،ֆ :'👅 " ﺻـۣۙـۣۛـۣۙـدٰ୭ڭہۦ˛❥₎⇣ •﴿فـــْْـטּ ₎⇣🍫💜₎✿ • ﯾَِ̝͟ــ͛͡ــﺂ ، ͜ 🙀➺ ولـ໋̲ــ໋͡ﮩـٰٖۧګ ۦ˛⁽😻💗₎⇣ لـ໋̲ــ໋͡ﮩـٰٖۧوز ۦ˛⁽😻💗₎⇣ بـٰٰ໋ـ̲عـﮩٰٰﮉ ڪ̲ﮩ໋͡ـڵبٰــٰ໋ي ۦ˛⁽😻💗₎⇣ ڪـٰ۫ﹻــ͡افــي ❛˛⁽😒🤘🏻₎⇣ مـٰٖۧـِْٰٰٰٖٖٖۧــ๋͜ﮩ๋͜͡‏ــۧـْدريہ ٰۦ˛⁽☹️₎⇣ ﺄحٰ̯حٰـۢمہً ، 🙊✨ ₎" ديـٰٰ໋ٖي ل໋ٖـو໑ ﭐمـٰ໋ٖٖشي نـ؏͡ـأأل عٰ໋ٖلـراسٰٰٖ͟جج ۦ˛⁽👟😹₎⇣ ۽ٱرٰيـيـٰ̲ـۢد ، 📮💛 ₎" احٰ̲حٰـۢب۽ ، 😻💙ٰٰٰٓٓٓ ₎" حـٖﮩٰٰ̲ـيٰٰٰ໋ــ ...
141
💜أحبج لو~♡~ خلص عمري💝 💜أحبج لو~♡ كثر همي💝 💜أحبج لو~♡نزف دمي💝 💜أحبج لو~♡ نشف دمعي 💝 💜أحبج لو~♡ تكطعني 👀💝 💜أحبج لو~♡ تفاركيني🙈💝 💜أحبج ليش♡ ماادري😙
146
157
143
211
😘