S.K singh

90 β€’
SATTA KING πŸ”₯πŸ”₯FD.GB.GALI.D.SπŸ”₯πŸ”₯
Open in app
Sanjay kumar
1569
🎯🎯🎯7777🎯🎯🎯9999🎯🎯🎯 Andar bahar ALL game 79...97
Sanjay kumar
1579
🎯🎯🎯5555🎯🎯🎯7777🎯🎯🎯 Andar bahar 57....75
Sanjay kumar
1450
🎯🎯00000🎯🎯🎯22222🎯🎯🎯 ALL GAME ANDAR BAHAR 08-07-2021
Sanjay kumar
615
🎯🎯🎯88888🎯🎯🎯00000🎯🎯🎯 ALL GAME 05-07-2021 ANDAR BAHAR
Sanjay kumar
547
🎯🎯🎯77777🎯🎯🎯99999🎯🎯🎯 ALL GAME 05-07-2021 ANDAR BAHAR
Sanjay kumar
555
🎯🎯🎯333🎯🎯🎯555🎯🎯🎯 ALL GAME 01-07-2021
Sanjay kumar
438
Live harup 🎯🎯🎯33333🎯🎯🎯11111🎯🎯🎯 ALL GAME 29-06-2021
Sanjay kumar
389
🎯🎯🎯 2222🎯🎯🎯0000🎯🎯🎯
Sanjay kumar
387
4444 5555 8888 ALL game
Sanjay kumar
351
22-06-2021 2222πŸ‘†9999 ANDAR BAHAR Congratulations 99999 PASS
Sanjay kumar
324
22-06-2021 2222πŸ‘†9999 ANDAR BAHAR
Sanjay kumar
291
🎯🎯🎯2222🎯🎯🎯4444🎯🎯🎯 ALL GAME ANDAR BAHAR TOKO DABA KE
Sanjay kumar
273
Aj ki live harup πŸ”₯πŸ”₯3333πŸ‘†9999πŸ”₯πŸ”₯ 🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯 Andar bahar ALL GAME
Sanjay kumar
251
πŸ”₯πŸ”₯555πŸ”₯πŸ”₯666πŸ”₯πŸ”₯777πŸ”₯πŸ”₯ All game 🎯🎯🎯🎯🎯
Sanjay kumar
279
Bakayada screen shot dalke
Sanjay kumar
281
Kisi bhi geshing krne wale pr mat karna kyo ki jo game vo dete hai vo ati nahi aur jo vo goorup me de te vo aa jati hai
Sanjay kumar
287
πŸ”₯πŸ”₯444πŸ”₯πŸ”₯333πŸ”₯πŸ”₯ Andar bahar
Sanjay kumar
420
06-06-2021 πŸ”₯πŸ”₯222πŸ”₯πŸ”₯000πŸ”₯πŸ”₯ ALL Game
Sanjay kumar
349
59 15 36 58 82 ALL game
Sanjay kumar
316
05-06-2021 πŸ”₯πŸ”₯111πŸ”₯πŸ”₯333πŸ”₯πŸ”₯ ALL GAME
Sanjay kumar
333
03-06-2021 πŸ”₯πŸ”₯3333πŸ”₯πŸ”₯6666πŸ”₯πŸ”₯ ALL GAME SINGLE ..32 47 42
Sanjay kumar
279
02-06-2021 πŸ”₯πŸ”₯555πŸ”₯πŸ”₯888πŸ”₯πŸ”₯ ALL GAME CONGRATULATIONS FARIDABAD 18 8888 HARUP PASS
Sanjay kumar
235
02-06-2021 πŸ”₯πŸ”₯555πŸ”₯πŸ”₯888πŸ”₯πŸ”₯ ALL GAME CONGRATULATIONS DESAWAR 45 5555 HARUP PASS
Sanjay kumar
210
Signal 100 18 45 Sport 20,38,30,80 Main 12,32,69,99 With palat all game Fb,gb,gali ds
Sanjay kumar
207
01-06-2021 πŸ”₯πŸ”₯777πŸ”₯πŸ”₯000πŸ”₯πŸ”₯ ALL GAME G.B ME 97 HARUP 7777 PASS
Sanjay kumar
205
01-06-2021 πŸ”₯πŸ”₯777πŸ”₯πŸ”₯000πŸ”₯πŸ”₯ ALL GAME SINGLE....97
Sanjay kumar
213
Jo bhi game khel rahe Aur jo bhai moze like kar rahe hai wo Bhai 2222 0000 5555 Tok ke maro sala pass hi hoga FARIDABAD 73 PASS D.S. 5555 PASS
Sanjay kumar
206
Jo bhi game khel rahe Aur jo bhai moze like kar rahe hai wo Bhai 2222 0000 5555 Tok ke maro sala pass hi hoga
Sanjay kumar
236
30-05-2021 ALL GAME πŸ”₯πŸ”₯2222πŸ”₯πŸ”₯0000πŸ”₯πŸ”₯ Tok ke maro
Sanjay kumar
264
DESAWAR ME 71 PASS CONGRATULATIONS
Sanjay kumar
245
G.B πŸ”₯πŸ”₯333πŸ”₯πŸ”₯ D.S πŸ”₯πŸ”₯111πŸ”₯πŸ”₯ PASS
Sanjay kumar
256
29-05-2021 SINGALπŸ”₯12 14 17 15 75πŸ”₯ SPOT πŸ”₯24 27 25 28 78πŸ”₯ GIFT πŸ”₯47 45 48 18 58πŸ”₯ HALKI PLAT KE SATH πŸ”₯πŸ”₯AAL GAME πŸ”₯πŸ”₯
Sanjay kumar
190
29-05-2021 πŸ”₯πŸ”₯111πŸ”₯πŸ”₯333πŸ”₯πŸ”₯ TOK KE MARO
Sanjay kumar
178
29-05-2021 πŸ”₯πŸ”₯111πŸ”₯πŸ”₯333πŸ”₯πŸ”₯ TOK KE MARO
Sanjay kumar
231
SINGAL =43 40 45 49 48 SPOT. =39 35 59 38 58 GIFT =09 05 89 80 75 ALL GAME CONGRATULATIONS G.B 75 PASS D.S 58 PASS HAROOP BHI PASS 8888 CONGRATULATIONS
Sanjay kumar
197
SINGAL =43 40 45 49 48 SPOT. =39 35 59 38 58 GIFT =09 05 89 80 75 ALL GAME
Sanjay kumar
185
Congratulations πŸ”₯πŸ”₯222πŸ”₯πŸ”₯ PASS FARIDABAD