آوای عاشقی

33
Public channel
Open in app
102
98
عاشقی کارتو نبود
98
77
49
مردهم کریه میکنه
61
98
80
نگارم گریه داره
83
56
اینم بهترین عشق دنیا نه اهل کلکه نه مجازی تقدیم به شما
72
68
من احمق فکرمیکردم باتوخوش بخت میشم.
74
72
59
54
45
دوستان مواظب سلامتی تون باشیداین قدربزرگان راآزارندین
100
86
120
112
دل تنگی
120
69
چشم توچشات
75
94
اینم عاقبت مردم آزار
92
82
🤔
77
🤔
78
من موندم نقش این آقاانیجا چه کاره بود
81
85
اینم دربین مغفی
92
88
دلگیرم ازت که فکر میکنی من اوسکولم:
139
137
130
69
70
65
62
60
53
شماآدم بزرگا
54
59
52
اول فکرکنید ببینین بعدانجام بدین😁
56
می خوام برای همیشه بخوابم
57
52
45
قلب مال تو
58
هرچی شیرباشیم امابعضی وفتاباید تاروزگارباشیم