آوای عاشقی

72
Public channel
Open in app
92
شمارتو کنین ماتماشا
69
واقعان این توریه
31
اینم یه خبر
38
اینم ابتکاری جوان این بزرگ شه چی بشه
44
اینم برای کسانی که میگه من نمیتونم
143
این ویدورادست به دست کنید
142
روزی پروانه به خرس میگه یه چیزی بهت بگم: خرس میگه سه ماه دیگرازخواب بیدارشدشم.بگوپروانه باکمی مگس میگه باشه خرس نمیدونه پروانه سه روز پیشترعمرنداره
273
سال نو بردوستان مبارک
370

Zulaykho.mp3

mp3
@shad2shad کانال آهنگ شاد - وعده خلاف
357
343

باران.m4a

m4a
1.74 Mb
355
ای پادشه خوبان
332
258
نامش دخترست
275
261
آرزوی هرجوانی که ازدواج کنه اگه گرانی بزاره
234
220
186
137
دل من نمیتونه بی تو
169
151
اینو حتما ببینیدجالب
173
214
اگه غم داشتی یه روز
207
208
خدایامارا از وسوس شیطون نجات بدی
216
189
رفتم دیگه خاموشه خطم
190
178
168
250
226
عاشقی کارتو نبود
230
192
149
مردهم کریه میکنه
180
208
183
نگارم گریه داره
187
147
اینم بهترین عشق دنیا نه اهل کلکه نه مجازی تقدیم به شما
167
151
من احمق فکرمیکردم باتوخوش بخت میشم.