Go to channel

✨یک سبد شاعرانه✨

68
لابد با خودت می‌گویی او که همیشه منتظر مانده، این‌بار هم می‌ماند! می‌روی پی احوالات خودت بی آنکه ببینی یک نفر چشم‌به‌راه ، شب‌ها را به صبح رسانده و هزاران بار این وسط جان کنده . اما برخلاف تصور شما باید بگویم دلتنگی آدم‌ها را عاشق‌تر نمی‌کند. دلتنگی از آدم‌ها سنگ می‌سازد. یک روز که آمدی و دیدی کسی منتظر نیست نپرس چرا ! او رفت؛ زیرا یک روز احساسش بخاطر کسی که هرگز نیامد خُرد شد ! الهه برزگر @sabadeavaz