زبان روسی Russian language

6
Russian language زبان روسی
Open in app
زبان روسی Russian language
245

آموزش زبان روسی به فارسی-ورجاوند.pdf

pdf
5.87 Mb
زبان روسی Russian language
1035
فرهنگ آواشناسی ترکی به فارسی، انگلیسی به فارسی ، ترکی استانبولی به فارسی ، برای مترجمان حرفه ای تالیف: شاهپور نوروزی 👆
زبان روسی Russian language
97

ادبیات و هنر شوروی از 1917 تا 1960.pdf

pdf
1.5 Mb
زبان روسی Russian language
249

تاثیر_فرهنگ_اسلامی_بر_ادبیات_روسیه.pdf

pdf
3.3 Mb
زبان روسی Russian language
461

A Basic Modern Russian Grammar.pdf

pdf
3.07 Mb
زبان روسی Russian language
207
روسی gus (پرنده) غاز ترکی qaz انگلیسی goose
زبان روسی Russian language
195
روسی utyug اُطو / اُتو ترکی ütü مصدر üt + mák
زبان روسی Russian language
191
روسی igla سوزن ترکی igná ایگنه « ایینه»
زبان روسی Russian language
167
yogurt روسی ترکی: یوغورت ( مصدر: یوغورماق «به شکل خمیر در آوردن» yogur+ maq شیر با اضافه کردن یک «مایه» به شکل خمیری در می آید. نام دیگر «یوغورت» در ترکی qatıq «قاتیق» است زیرا «مایه» به شیر افزوده می شود تا شکل خمیر بگیرد.
زبان روسی Russian language
110
(هوای مه آلود) tuman روسی duman ترکی
زبان روسی Russian language
80
روسیKopat «کندن» قوپارماق qop+ar+map ترکی
زبان روسی Russian language
110
روسی barsuk (دله) لهستانی borsuk ترکی : پورسوق pursuq
زبان روسی Russian language
128
کدو روسی: Kabachok qabaq (قاباق ترکی) kabaczek زبان لهستانی در زبان ترکی به «کدو تنبل» ٬ «بال قاباغی» گفته می شود. هندوانه روسی: arbus قارپوز (ترکی) arbuz زبان لهستانی