زبان روسی Russian language

9
Russian language زبان روسی
Open in app
زبان روسی Russian language
18
‌ كه فرياد شاها زبيداد روس كه ازمهد ابخاز بستند عروس ز روسي نجويد كسي مردمي كه جز گوهري نيستش زآدمي نظامی گنجوی
زبان روسی Russian language
362

آموزش زبان روسی به فارسی-ورجاوند.pdf

pdf
5.87 Mb
زبان روسی Russian language
1395
فرهنگ آواشناسی ترکی به فارسی، انگلیسی به فارسی ، ترکی استانبولی به فارسی ، برای مترجمان حرفه ای تالیف: شاهپور نوروزی 👆
زبان روسی Russian language
161

ادبیات و هنر شوروی از 1917 تا 1960.pdf

pdf
1.5 Mb
زبان روسی Russian language
421

تاثیر_فرهنگ_اسلامی_بر_ادبیات_روسیه.pdf

pdf
3.3 Mb
زبان روسی Russian language
680

A Basic Modern Russian Grammar.pdf

pdf
3.07 Mb
زبان روسی Russian language
267
روسی gus (پرنده) غاز ترکی qaz انگلیسی goose
زبان روسی Russian language
244
روسی utyug اُطو / اُتو ترکی ütü مصدر üt + mák
زبان روسی Russian language
238
روسی igla سوزن ترکی igná ایگنه « ایینه»
زبان روسی Russian language
218
yogurt روسی ترکی: یوغورت ( مصدر: یوغورماق «به شکل خمیر در آوردن» yogur+ maq شیر با اضافه کردن یک «مایه» به شکل خمیری در می آید. نام دیگر «یوغورت» در ترکی qatıq «قاتیق» است زیرا «مایه» به شیر افزوده می شود تا شکل خمیر بگیرد.
زبان روسی Russian language
161
(هوای مه آلود) tuman روسی duman ترکی
زبان روسی Russian language
139
روسیKopat «کندن» قوپارماق qop+ar+map ترکی
زبان روسی Russian language
173
روسی barsuk (دله) لهستانی borsuk ترکی : پورسوق pursuq
زبان روسی Russian language
201
کدو روسی: Kabachok qabaq (قاباق ترکی) kabaczek زبان لهستانی در زبان ترکی به «کدو تنبل» ٬ «بال قاباغی» گفته می شود. هندوانه روسی: arbus قارپوز (ترکی) arbuz زبان لهستانی